אלעד מערכות / קרן היסוד

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> אלעד מערכות / קרן היסוד
מאת: מערכת Telecom News
03/02/14,  14:02
החברות המעורבות: אלעד מערכות עבור קרן היסוד
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: הקמת פורטל ארגוני עבור קרן היסוד הצפוי לשמש כפורטל פנימי עבור כ-120 עובדי הקרן. הוא הוקם על פלטפורמת SharePoint 2010, תוך שימוש במגוון רכיבים ייעודיים לקרן היסוד, שפותחו ע"י אלעד מערכות. הפורטל כולל מידע אודות הארגון, יומן אירועים, מידע בנושא משאבי אנוש ורווחה ומידע מותאם עיסוק בנושאי הדרכה והסברה. הוא הוקם כדי לתת לשפר את האפקטיביות הארגונית ותקשורת הפנים ארגונית, להגביר את הסטנדרטיזציה של תהליכי העבודה וליצור תרבות של תיעוד, הפצה ושימור הידע הארגוני. כדי לשפר את התקשורת הפנים ארגונית נבנו רכיבים מותאמים שונים, למשל לוח החדשות, שמאפשר להפיץ מידע בצורה מרוכזת לעובדים באמצעות זרימות עבודה המעבירות את ההודעות בפורטל לדואר האלקטרוני. בנוסף, הפורטל ישמש את עובדי הלשכה ונציגיה בעולם, בניהול תכנית העבודה הארגונית, תוך שימוש בכלים מתקדמים להצגת סטאטוס הפרויקט, הצגה אגרגטיבית של נתונים ושימוש ברכיבי משימות ותזכורות.  
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share