One1 / הקיבוצים גבעת השלושה, ניר עציון, ניר אליהו, עינת

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> One1 / הקיבוצים גבעת השלושה, ניר עציון, ניר אליהו, עינת
מאת: מערכת Telecom News
04/02/14,  12:08
החברות המעורבות: One1 עבור הקיבוצים גבעת השלושה, ניר עציון, ניר אליהו, עינת.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: השלמת 4 פרויקטים להטמעת מערכת One1View, הגרסה החדשה של מערכת ה-ERP של One1, בקיבוצים גבעת השלושה, ניר עציון, ניר אליהו ועינת. מערכת One1View מסייעת בניהול מערך המשאבים הפיננסיים, הלוגיסטיים והתפעוליים של הקיבוצים ומספקת כלים ויכולות ייעודיים לניהול ובקרת התהליכים הארגוניים במשקים הקיבוציים. היא כוללת ממשק משתמש המאפשר עבודה אינטואיטיבית, עם מחולל אוטומטי של דוחות גרפיים, קישוריות מלאה ותמיכה בכל הפלטפורמות והתאמת תפריטים מלאה באופן אישי למשתמש.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: יותר ממיליון ש"ח
Bookmark and Share