מלם שכר / משרד הביטחון

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> מלם שכר / משרד הביטחון
מאת: מערכת Telecom News
10/02/14,  13:47
החברות המעורבות: מלם שכר עבור משרד הביטחון
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה:

מלם שכר זכתה במכרז משרד הביטחון לאספקת מערכת פרישה עבור צה"ל. במסגרת המכרז, תספק מלם שכר לצה"ל מערכת מידע לביצוע חישובי פרישה בעבור פורשי צה"ל. בהתאם לדרישות צה"ל, תשמש המערכת גם ככלי תומך בניהול תהליכי הפרישה, בקביעת עיתוי הפרישה האופטימאלי ובבחירת מסלולי המס הנכונים לפורש. המערכת תהיה בשימוש מרכז מופת באגף כ"א בצה"ל.

היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share