eToro / NetApp

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> eToro / NetApp
מאת: מערכת Telecom News
10/02/14,  14:10
החברות המעורבות: NetApp עבור eToro - רשת חברתית להשקעות פיננסיות.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: NetApp הטמיעה פתרונות אחסון ב-4 מדינות בהן מאוחסן המידע של eToro כדלקמן: 2 מערכות מסוג FAS3220, כאשר מערכת אחת משמשת את אתר הייצור בלונדון והשנייה משמשת את אתר ה DR באמסטרדם. 2 המערכות הללו משרתות מעל 3.2 מיליון משתמשים רשומים, ביותר מ- 200 מדינות. 2 המערכות הנוספות הן מסוג FAS2240 ושתיהן משמשות את עובדי החברה באתר הישראלי והקפריסאי.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share