Telecom News - מכרז עיריית תל אביב-יפו

מכרז עיריית תל אביב-יפו

דף הבית >> מכרזים ICT >> מכרז עיריית תל אביב-יפו
מאת: מערכת Telecom News
17/03/14,  13:17
החברה מפרסמת המכרז: עיריית תל אביב - יפו
תוכן המכרז: אספקת מכשירים ושירותים סלולריים.
מועד הגשה:  30.4.14 (הארכה)
Bookmark and Share