Telecom News - מכרז נ. ת. ע. נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים

מכרז נ. ת. ע. נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים

דף הבית >> מכרזים ICT >> מכרז נ. ת. ע. נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים
מאת: מערכת Telecom News
20/03/14,  14:55
החברה מפרסמת המכרז: נ. ת. ע. נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים
תוכן המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) על ביצוע הצבות על רשתות ההצבה הדינמיות המכוילות ופיתוח חלונות בדיקה נוספים עם תוכנת Dynameq לקווי המתע"ן ולכלל התחבורה במטרופולין.
מועד הגשה:  4.5.14
Bookmark and Share