Telecom News - מכרז עיריית כפר סבא

מכרז עיריית כפר סבא

דף הבית >> מכרזים ICT >> מכרז עיריית כפר סבא
מאת: מערכת Telecom News
27/03/14,  15:06
החברה מפרסמת המכרז: עיריית כפר סבא
תוכן המכרז: הסכם מסגרת להתקנה, תחזוקה ושירות של תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה.
מועד הגשה:  15.5.14 (הארכה)
Bookmark and Share