Telecom News - מכרז עיריית כפר סבא

מכרז עיריית כפר סבא

דף הבית >> מכרזים ICT >> מכרז עיריית כפר סבא
מאת: מערכת Telecom News
28/03/14,  01:40
החברה מפרסמת המכרז: עיריית כפר סבא
תוכן המכרז: אספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מרכזיית טלפונים עירונית.
מועד הגשה:  25.5.14 (הארכה)
Bookmark and Share