פטור ממכרז מטעם משטרת ישראל

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משטרת ישראל
מאת: מערכת Telecom News
28/03/14,  13:25
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משטרת ישראל
תוכן הפטור ממכרז: תחזוקת מערכת הקשר "ניצן".
הספק מקבל הפטור: מוטורולה ישראל
סכום הפטור במכרז: 137,360,000 ש"ח כולל מע"מ עד סוף 2018 (5 שנים). מהם 13,460,000 ש"ח להרחבת השירותים ו-5,900,000 ש"ח לתוספת ציוד. נימוק: המשך פטור ממכרז משנת 2008. על משטרת ישראל להציג עד 1.1.2018 דו"ח בחינת מצב הספקים הפוטנציאליים לתחזוקת המערכת בראיה עתידית רב-שנתית.
Bookmark and Share