EMC / שירותי בריאות כללית

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> EMC / שירותי בריאות כללית
מאת: מערכת Telecom News
02/04/14,  14:20
החברות המעורבות: EMC בשיתוף מלמ-תים וטלדור עבור שירותי בריאות כללית.
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: השלמת פרויקט לשדרוג מערך האחסון והגיבוי בשירותי בריאות כללית.
פתרונות האחסון, הגיבוי וההמשכיות העסקית החדשים, נפרשו במספר מוקדים: באתר הראשי במרכז תל אביב, באתר גיבוי בקריית עתידים ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ.
במסגרת הפרויקט הוטמעה תשתית האחסון VMAX EMC, שמספקת אחסון עוצמתי ומאובטח של המידע הארגוני במרכזי נתונים וירטואליים ומערכת אחסון אחודה מסדרת VNX EMC.
כמו כן, הוטמעה מערכת ניהול האחסון החדשה EMC SRM  3.0, שמאפשרת איסוף דינמי של המידע והצגה נוחה של הנתונים המגיעים ממגוון רחב של תשתיות טכנולוגיות לשליטה בתהליכי הארגון.
בנוסף, הוטמעה מערכת DataDomain , שמספקת פתרון חומרה ותוכנה כולל ומנוהל מרכזית, לגיבוי, התאוששות וארכוב, עם יכולות דה-דופליקציה מובנות, שמייתרות את השימוש בקלטות גיבוי ומאפשרות חסכון בנפחי הגיבוי .
במקביל, שודרגה מערכת אבטחת המידע Envision RSA, שהיא פלטפורמת אבטחת מידע וניהול אירועים, שמאפשרת לארגונים לפשט את תהליך הציות לרגולציה ולנהל אירועי אבטחה בזמן אמת.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: מוערך במיליוני ש"ח
Bookmark and Share