מכרז משרד האוצר - התקשוב הממשלתי - מרכב"ה

דף הבית >> מכרזים הייטק >> מכרז משרד האוצר - התקשוב הממשלתי - מרכב"ה
מאת: מערכת Telecom News
17/04/14,  17:55
החברה מפרסמת המכרז: משרד האוצר - התקשוב הממשלתי - מרכב"ה
תוכן המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא בדיקת עומסים עבור מערכת מרכב"ה המבוססת על כלי SAP עבור כל רכיביה: בסיס נתונים, שרתי אפליקציות, ממשק המשתמש וכלי אבטחת מידע. השירות יכלול אספקת כלי תוכנה רלוונטיים, תשתיות וכ"א להפעלתם.
מועד הגשה:  15.5.14
Bookmark and Share