Telecom News - במקום לטפל בשביתת עובדי הדואר, מייצרים עוד ניירת מיותרת

במקום לטפל בשביתת עובדי הדואר, מייצרים עוד ניירת מיותרת

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> במקום לטפל בשביתת עובדי הדואר, מייצרים עוד ניירת מיותרת
שר התקשורת גלעד ארדן, שכשל עד היום בכל מעשי ידיו, החליט לעבוד בשיטת "בת היענה" - לטמון את הראש בחול. דווקא היום, כשפרצה שביתה מקיפה בחברת דואר ישראל, הוא מפרסם את מסקנות "ועדת רייך", כדי ללבות יותר את האש. הניירות הללו ממילא ילכו למגרסה של שמילה מימון, כמו כל הדוחות הקודמים.
מאת: אבי וייס, 29.4.14, 17:30יגאל לוי

שר התקשורת, גלעד ארדן, חושב שהשביתה של חברת דואר ישראל המצויה תחת אחריותו האישית, היא נושא לבדיחה. אחרת אי אפשר להבין מדוע דווקא היום, כששביתה כללית פרצה בדואר, על רקע תוכניות הפיטורים בדואר (של כ- 2,000 איש), מוצא שר התקשורת זמן לפרסם לציבור (ראה ההודעה לציבור כאן) את דו"ח "ועדת רייך" (המצוי כאן), לרפורמה מקיפה בדואר.

הבעיה של חברת הדואר מתחילה בשר עצמו, גלעד ארדן שכשל בכל מעשי ידיו, והאחרון שבהם הוא נושא המשרד להגנת העורף, כשלון מהדהד שבא במקביל לחשיפה שלנו על כשלון "החבילה הצרה" בטלוויזיה ולמינוי יו"ר למועצת הכבלים והלוויין. הכשלון הזה ממשיך דרך הסמנכ"ל הבכיר הממונה על תחום הדואר במשרד התקשורת, שמטעמים של צו חסיון שהוציאה שופטת בת"א, אנו מנועים מלדווח לקוראים על מה שידוע לנו, ולא ברור מה הוא עדיין עושה על הכסא שלו ומה תרומתו (האישית) לכשלון הקולוסאלי של חברת הדואר ולשביתה הכללית שפרצה שם היום

הטיפול של גלעד ארדן בתחום הדואר, עד כה, היה מבולבל, מלווה בספינים שיקריים (כמו שחשפנו כאן) וחוסר הבנה מוחלט. המשבר הזה היה צפוי, כמו שניתחנו בהרחבה כאן, וכל מה שגלעד ארדן עושה הוא בדיוק ההפך הגמור לשכל הישר ולאינטרסים של הציבור. הפרסום של מסקנות "ועדת רייך" דווקא היום, כשכל שירותי הדואר משותקים ומיליוני אזרחים סובלים מהשביתה, היא בדיחה תפלה מבית היוצר של גלעד ארדן. ממילא הדו"ח הזה יגיע לאותו מקום שבו הגיעו כל הדוחות הקודמים (לפח, או למגרסה של שמילה מימון). 

עדכון 1.5.14: הוקפאה השביתה בדואר למו"מ בין הצדדים למשך חודשיים על "תכנית הבראה". 
דואר ישראל 
 
Bookmark and Share