פטור מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
13/06/14,  19:35
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת (עבור מועצת ומנהלת הסדרת השידורים)
תוכן הפטור ממכרז: ייעוץ למועצה ולמנהלת הסדרת השידורים לקידום פרויקט הרחבת מערך השידורים של עידן+.
הספק מקבל הפטור: קו פרויקט ייעוץ הנדסי
סכום הפטור במכרז: 281,300 ש"ח לשנה. נימוק: יחסי אמון מיוחדים. (במילים אחרות: פרוטקציה לחברים).
Bookmark and Share