סלקום / עיריית תל אביב

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> סלקום / עיריית תל אביב
מאת: מערכת Telecom News
15/06/14,  16:55
החברות המעורבות: סלקום עבור עיריית תל אביב - יפו
תוכן ההסכם/ הזמנה / זכייה: סלקום זכתה במכרז של עיריית תל-אביב - יפו לתקשורת כוללת של תמסורת, טלפוניה קווית
וטלפוניה סלולרית. במסגרת המכרז סלקום תספק טלפוניה קווית וסלולרית וציריPRI  (חיבורי תקשורת ללקוחות עסקיים) לכ-2,500 מנויים הנמנים על עובדי העירייה ותאגידים הקשורים לעירייה.
ההסכם נחתם לתקופה של 30 חודשים עם אופציית הארכה ל-30 חודשים נוספים.
היקפו הכספי של ההסכם / פרויקט: לא נמסר היקף כספי
Bookmark and Share