מונה מנהל טכנולוגיות ופיתוח חדש במשרד התקשורת

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> מונה מנהל טכנולוגיות ופיתוח חדש במשרד התקשורת
קובי חסון מונה (כמועמד יחיד ובפטור ממכרז) לתפקיד יוקרתי וחדש במשרד התקשורת: מנהל טכנולוגיות ופיתוח. לאור מחדלי המשרד הרבים בתחומים הללו בכלל ובתחום המחשוב בפרט, נאחל לו הצלחה בתפקיד החדש. מוצע, שדבר ראשון ישדרג את האתר המוזנח והישן של משרד התקשורת...
מאת: אבי וייס, 16.6.14, 11:30משרד התקשורת

תחום המחשוב והטכנולוגיות במשרד התקשורת סבל שנים מהזנחה קשה. למשל: אתר המשרד נמצא כאתר המוזנח ביותר בעולם מבין אתרי הרגולטורים לתקשורת בעולם. בנוסף, המחשב של המשרד רגיל ליפול בכל פעם שצריכים אותו (כמפורט כאן). לכן, יש לברך, שהתחום הזה (אולי) מתחיל "לעלות על דרך המלך", אם כי הדרך הזו החלה ברגל שמאל ב"פטור ממכרז".

לכן, פניתי אל משרד התקשורת בשאלה הבאה:"לאחרונה מונה קובי חסון כמועמד יחיד ב"פטור ממכרז" לאחראי המחשוב במשרד התקשורת.
למה היה צורך בפטור ממכרז? רק בגלל שהוא היה קודם לכן עובד חיצוני (במיקור חוץ) לשירותי מחשוב במשרד התקשורת וניתנה הוראה שעובדי מחשוב כאלה אמורים להיות עובדי המדינה?"

תגובת משרד התקשורת: "מר חסון טרם מונה לתפקיד. יחד עם זאת, הוא עמד בהצלחה בפני ועדת הבוחנים כמועמד יחיד למשרת מנהל טכנולוגיות ופיתוח ולא למשרת מנהל אגף מיחשוב.
עפ"י החלטת ממשלה 4125 מיום 12.1.2012 נקבע להתיר באופן חד פעמי ובתנאים שנקבעו בהחלטה, מינוי למשרה הנ"ל מבלי שהוכרז עליה לפי סעיף 19 לחוק המינויים ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות באותו תפקיד תקופה של שנתיים ומעלה, נכון למועד החלטת הממשלה.
לפיכך מאחר שקיבלנו אישור פטור מנש"מ, כמפורט לעיל, לא פורסם מכרז לתפקיד זה.
בהתאם להחלטת נציבות שירות המדינה, אשר ערכה מיפוי לכלל משרדי הממשלה, ובכלל כך גם למשרד התקשורת, נקבע מבנה ארגוני לאגף מערכות המידע במשרד. במבנה זה הוגדרו 2 תפקידי ליבה לאיוש, אחת מהן היא משרת מנהל טכנולוגיות ופיתוח.
כאמור, מר חסון עמד בפני ועדת בוחנים כמועמד יחיד ונבחר לתפקיד זה ולא לתפקיד אחראי מחשוב כפי שמצוין". 


לא  נותר לנו אלא לאחל למנהל טכנולוגיות ופיתוח החדש במשרד התקשורת הצלחה בתפקידו החשוב ושיצליח לקדם את התחומים עליהם הוא ממונה כעת במשרד התקשורת, משרד שעסוק עדיין ברגולציה של המאה ה-19 והאתר שלו באינטרנט כנראה קיים שם עוד מהמאה ה-16...ברוח הציור למטה.
 
טלפון ישן
ציור: מ. רבין 
 
Bookmark and Share