מכרז משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

דף הבית >> מכרזים הייטק >> מכרז משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
מאת: מערכת Telecom News
09/07/14,  13:09
החברה מפרסמת המכרז: משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
תוכן המכרז: בקשה לקבלת עמדה לעניין אספקת שירותי ניהול ואכיפת מדיניות במכשירים ניידים במסגרת מכרז לאספקת שירותי סלולר 1-2010. זאת, לאור כוונת מדינת ישראל באמצעות מינהל הרכש הממשלתי לבצע התקשרות לצורך רכישת שירותי MDM לאבטחת מכשירים ניידים. בין היתר, נדונה האפשרות להרחיב התקשרות קיימת עם פלאפון הזוכה במכרז לאספקת שירותי תקשורת סלולר למשרדי הממשלה מס' 1-2010. טרם קבלת החלטה פונה מינהל הרכש הממשלתי לגורמים העומדים בתנאי הסף לקבלת עמדתם לעניין הרחבת ההתקשרות.
מועד הגשה:  31.7.14 (הארכה)
Bookmark and Share