פטור ממכרז מטעם משרד החינוך

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד החינוך
מאת: מערכת Telecom News
21/07/14,  00:25
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד החינוך
תוכן הפטור ממכרז: טלדור
הספק מקבל הפטור: הפעלת מינהלת לשילוב יישומים מנהליים מתוקשבים במשרד.
סכום הפטור במכרז:  3.5 מיליון ש"ח.הנימוק: הטיפול במכרז החדש מתעכב ולכן שוב יש פטור ממכרז.
Bookmark and Share