Telecom News - גילויים חדשים בשערוריית המאגר הביומטרי נחשפו בכנסת

גילויים חדשים בשערוריית המאגר הביומטרי נחשפו בכנסת

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> גילויים חדשים בשערוריית המאגר הביומטרי נחשפו בכנסת
התנועה לזכויות דיגיטליות חשפה בוועדה המיוחדת לעניין החוק הביומטרי: סדרת הכשלים המזעזעת, שהוצגה היום בישיבה מראה, שיש לעצור את המאגר הביומטרי ומיד.
מאת: מערכת Telecom News, 22.7.14, 17:20יהונתן קלינגר
  
התנועה לזכויות דיגיטליות הציגה היום (22.7.14) סדרה של כשלים בהפעלת המאגר הביומטרי בישיבת ועדת הכנסת המשותפת לעניין המאגר הביומטרי. עוד חשפו נציגי רשות האוכלוסין, שרק מקרה אחד של ניסיון לקבל תיעוד מזויף התגלה. עוד חשף הממונה על הנושא ברשות האוכלוסין, שמקרה נוסף של טעות במאגר הביומטרי התגלה וכי נעשתה טעות בה הוחלפו בין בני זוג נתוני טביעות האצבע והזהויות ביניהם והדבר התגלה רק במועד מתן התעודות.
 
בין הכשלים שהציגה התנועה לזכויות דיגיטליות בישיבה:
  1. אין ממונה אבטחת מידע למאגר הביומטרי: מאז פברואר 2014 אין לרשות המאגר הביומטרי ממונה אבטחת מידע בתפקיד, שמנהל ומרכז את אבטחת המידע של המאגר הביומטרי. כמוכן, נחשף בישיבה כי הדרישות למנהל אבטחת המידע הורדו בשל הכישלונות בגיוס אדם מתאים.
  2. העדר קיומה של תוכנת השוואה ביומטרית: על פי מכתבה של  זיווה שרבף ממשרד הפנים מיום ה-10.7.14 התברר, שלמרות שהחל מ-2011 נעשים ניסיונות לרכוש  מערכת השוואה ביומטרית, טרם הושלמה רכישה של מערכת מסוג זה.
  3. אובדן מסמכי נסיעה במתקן ההנפקה הביומטרי: למרות דיווח הרשות הביומטרית, שלא אירעו אירועי אבטחה התברר, שהתקיימו לפחות 2 מקרים של אבדן מסמכי נסיעה בתוך מתקן ההנפקה הביומטרי.
  4. לא נבדקות שיטות אלטרנטיביות לאגירת הנתונים, וזאת בניגוד לצו: הצו המפעיל את המאגר הביומטרי הורה על בחינת חלופות למאגר. עם זאת, שנה לאחר פתיחת הניסוי טרם הוחל בבדיקת החלופות למאגר.
עוה"ד יהונתן קלינגר (בתמונה), היועץ המשפטי לתנועה לזכויות דיגיטליות אמר בישיבה: "היום למדנו בישיבה, שהרשות לניהול המאגר הביומטרי כלל לא בדקה את הדברים, שאמורה לבדוק על פי חוק: האם המאגר הביומטרי נחוץ. לדבריהם, מאות תקלות אנוש התרחשו, אך למעט מקרה אחד, לא היו מקרים זדוניים אלא תקלות של משרד הפנים. מתברר, שאנו לא זקוקים למאגר ביומטרי, לא כדי לתקן תקלות של משרד הפנים ולא כדי למנוע זיופים.  סדרת הכשלים, שהוצגה היום בישיבה, מראה, שיש לעצור את המאגר הביומטרי ומיד".



 
 
Bookmark and Share