פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
11/08/14,  15:45
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת
תוכן הפטור ממכרז: שירותי יעוץ בתחום אבטחת מידע
הספק מקבל הפטור: אבנת אבטחת נתונים
סכום הפטור במכרז: 47,200 כולל מע"מ מאתמול עד 31.12.14 משנת 2010 אבנת קבלה פטורים חוזרים ונשנים ממכרז וגם הפעם יש המשך התקשרות בפטור . נימוק: "יש צורך במכרז...".
Bookmark and Share