גידול במספר ההמצאות במוסדות מחקר בישראל

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מה חדש באקדמיה? >> גידול במספר ההמצאות במוסדות מחקר בישראל
גידול במספר ההמצאות במוסדות מחקר בישראל
מאת: חיים חביב, 27.8.14, 00:18פטנט

בשנים 2012-13 דווחו לחברות מסחור ידע ליד מוסדות המחקר בישראל 1,438 המצאות - עלייה של 20% בהשוואה לשנתיים שקדמו לכך. תחומים בעלי עניין מובהק לתעשיית ההייטק הישראלי הניבו רק כ-3% מההכנסות ממכירת קניין רוחני.

סקר המועצה הלאומית למו"פ במשרד המדע, שהתפרסם אמש מצא, שבשנים 2012 ו-2013 דווחו לחברות למסחור ידע של מוסדות המחקר בישראל 1,438 המצאות המשקפות עלייה בשיעור 20% בהשוואה לשנים 2010-2011. בשנים אלו נרשמו כ-1,000 פטנטים חדשים והידע,שפותח במסודות מחקר, הוביל להקמת 72 סטארטאפים חדשים בשנתיים האחרונות.

הסקר, שבוצע עבור המועצה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), עסק בפעילות חברות מסחור ידע, שליד אוניברסיטאות מחקר, בתי-חולים ומכוני מחקר ממשלתיים. תפקיד החברות הוא לגייס, לשווק ולפתח את הידע המצטבר במוסד, להגן על ההמצאה באמצעות רישום פטנט ולהפוך את הפטנט למוצר מסחרי. מנתוני הסקר עולה, שכ-70% מהגילויים נרשמו בחברות המסחור של האוניברסיטאות והשאר בחברות מסחור של בתי החולים ומכוני המחקר. מתוך כלל הגילויים, הוחלט להגן על 65%,  שעמדו בקריטריונים להגנה על המצאה. בחברות המסחור של האוניברסיטאות היו הגילויים בעיקר בתחומים ביוטכנולוגיה, תרופות, פיזיקה, אלקטרוניקה ואלקטרו-פיזיקה, כימיה וננו-טכנולוגיה. בבתי חולים התחום העיקרי היה מכשירים רפואיים ובמכוני מחקר - חקלאות וגנטיקה של צמחים.

עפ"י הסקר, בשנים 2013 ו-2012 הוגשו ע"י חברות המסחור 967 בקשות מקוריות לפטנטים חדשים. מכלל הפטנטים, שהוגשו ע"י האוניברסיטאות, רובן היו בתחום התרופות (20%), הביוטכנולוגיה (18%) ופיזיקה, אלקטרוניקה ואלקטרו-פיזיקה (14%). תחומי הפעילות העיקריים בבתי החולים היו  מכשירים רפואיים (48%) ותרופות (42%). תחומי הפעילות העיקריים במכוני מחקר ומכללות הם: תרופות (33%) וביוטכנולוגיה (26%). רוב הבקשות לפטנטים הוגשו בחו"ל ורובן (כ-80%) ע"י האוניברסיטאות.
 
יעקב פרי שר המדע הטכנולוגיה והחלל: "למרות העלייה המבורכת, קיים עדיין פער גדול בין ההישגים הרבים באקדמיה ובמוסדות המחקר הישראליים לבין הפוטנציאל היישומי והכלכלי של הידע, שנצבר בהם לתועלת המשק הישראלי. משרד המדע פועל במרץ כדי לצמצם חסמים ולהגביר את ההשקעה הממשלתית במחקר יישומי, במטרה לגשר על פער זה".

פרופ' יצחק בן-ישראל, יו"ר המועצה הלאומית למו"פ במשרד המדע: "מסחור הידע המחקרי בולט במיוחד בתחום התרופות אולם, יש לקחת בחשבון, שחלק ניכר מהתמלוגים בתחום התרופות נסמך על מספר מצומצם של תרופות מצליחות מאוד כגון קופקסון. אם לא נגדיל את ההשקעה בתחום כדי להביא לפיתוחים בתחומים נוספים קריטיים לתעשייה, תחווה התעשייה בישראל פגיעה קשה בעתיד הקרוב ותישאר במקום מבחינה טכנולוגית".

במהלך השנים בהן פועלות החברות למסחור ידע נצברו בידיהן כ-2,790 פטנטים בתוקף. תחום התרופות היווה 23% מהפטנטים הפעילים בידי החברות ולאחריו ביו-טכנולוגיה (19%), כימיה וננו-טכנולוגיה (13%) ופיזיקה, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה (12%).
מספר הסכמי הרישיון באמצעותם מעבירים את הידע לפיתוח בחברה, שהיו בתוקף או שהיו פעילים בשנים 2012-2013, הגיע ל-1,966, רובם עם חברות מקומיות (71%) ומקצתם עם חברות מארה"ב (17%) ועם חברות ממדינות אחרות. 263 הסכמי רישיון מהם הניבו תמלוגים בשנים 2013-2012, מתוכם 174 עם חברות בארץ ו-89 עם חברות בחו"ל. גם כאן, התחומים הבולטים היו התחומים הקשורים למדעי החיים: תרופות (26%), ביו-טכנולוגיה (20%), חקלאות וגנטיקה של צמחים (17%). עם זאת, תחומים בעלי עניין מובהק לתעשיית ההייטק הישראלי כגון פיזיקה, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה ומתמטיקה ומדעי המחשב ביחד הסתכמו בכ-12% מהסכמי הרישיון הפעילים.

הכנסות החברות מקניין רוחני, הסתכמו ב-1,881 מיליון ₪, כאשר התחום, שהניב את מירב ההכנסות ממכירת קניין רוחני, היה תחום התרופות (94%). תחומים בעלי עניין מובהק לתעשיית ההייטק הישראלי כגון פיזיקה, אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה ומתמטיקה ומדעי המחשב ביחד הניבו כ-3% מההכנסות ממכירת קניין רוחני.
 
הסקר מגלה, שבשנים 2013-2012 הוקמו 72 חברות הזנק בארץ ובחו"ל, 57 מתוכן ע"י האוניברסיטאות, בעיקר בתחום ההיי-טק, לעומת 11 בלבד בשנת 2011.  ואולם, מספר העובדים הממוצע בחברות הזנק אלו נמוך  במידה ניכרת מהממוצע בענף.

בתחום מסחור הידע, מובילות האוניברסיטאות בישראל בהשוואה  לאוניברסיטאות במדינות מפותחות כגון בריטניה, ארה"ב ויפן בכל המדדים: מספר הגילויים להמצאות, בקשות לפטנטים, מספר הסכמי רישיון, סטארטאפים שהוקמו והכנסות מקניין רוחני. אומנם,  בישראל הגישו האוניברסיטאות בשנתיים האחרונות 431 פטנטים חדשים בממוצע לשנה, בעוד שאוניברסיטאות ביפן הגישו קרוב ל-7,000 פטנטים. אולם, בחלוקה של מספר הפטנטים בכל מדינה בסך ההוצאות של האוניברסיטאות על מו"פ באותה מדינה רואים כי היחס דומה -  0.35 ו-0.34 בהתאמה.
 
מחקר
 
  
 
Bookmark and Share