מכרז בנק ישראל

דף הבית >> מכרזים הייטק >> מכרז בנק ישראל
מאת: מערכת Telecom News
29/09/14,  17:45
החברה מפרסמת המכרז: בנק ישראל
תוכן המכרז: מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי Websphere מתוצרת חברת IBM: רכישה, התקנה והטמעה של רישיונות למוצרי חומרה ממשפחת מוצרי Websphere מתוצרת חברת IBM ושירותי תחזוקה עבור המוצרים שיירכשו במסגרת מכרז זה ועבור מוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק.
מועד הגשה:  12.11.14 (הארכה)
Bookmark and Share