Telecom News - עו"ד קלינגר: הפשרה בתביעה הייצוגית בעניין החסימה ב- 012 - אינה חוקית

עו"ד קלינגר: הפשרה בתביעה הייצוגית בעניין החסימה ב- 012 - אינה חוקית

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> עו"ד קלינגר: הפשרה בתביעה הייצוגית בעניין החסימה ב- 012 - אינה חוקית
עו"ד יהונתן קלינגר קורא לפנות לבית המשפט העליון כדי לבטל את הפשרה הבלתי חוקית (הסותרת את חוק התקשורת, שתוקן לאחרונה), בעניין יכולת החסימה של משתמשים באפליקציות שיתוף קבצים (P2P) בחיבור האינטרנט של 012-סמייל.
מאת: מערכת Telecom News, 27.10.14, 11:00עו"ד יהונתן קלינגר

בשבוע שעבר חשפנו כאן בהרחבה את הפשרה, שהושגה בתביעה ייצוגית כנגד 012-סמייל בטענה, שהיא חסמה מאז 2008 את לקוחותיה, שהשתמשו בתוכנות ופלטפורמות לשיתוף קבצים (P2P). כעת, עו"ד יהונתן קלינגר (בתמונה) מפרסם, שכל הסדר הפשרה הזה הוא שגגה של כל הצדדים (לרבות בית המשפט), והוא בכלל בלתי חוקי. 

להלן הפוסט של עו"ד יהונתן קלינגר כלשונו:

"לפני שאתם מתחילים לקרוא את הפוסט לעומק, שאלו את עצמכם, האם הייתם פונים לספקית האינטרנט שלכם ומודים בכך, שאתם משתמשים באפליקציית שיתוף קבצים כדי לקבל הטבה מסוימת? אכן, בהודיה כי השתמשתם באפליקציית שיתוף קבצים אין כל פסול, כל עוד הדבר משמש להפצה של תכנים מורשים (כמו הפצות של לינוקס) או לצורך שימוש הוגן, אבל מה לעשות, חלק משמעותי מהשימושים הם לצורך לא לגיטמי, הגם שיש כאלה, שמנסים לשנות את המצב. בגדול, ההנחה בשנת 2010 היתה ש-90% מתעבורת הBittorrent היא לא מורשית. אבל מדוע השאלה רלוונטית, ובכן, כאן מתחיל הסיפור המעניין.

בשנת 2012 הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית כנגד 012 בטענה שזו מתערבת בתעבורת שיתוף קבצים. הבקשה נסמכה על נתונים דומים לאלה, שהצגתי בדצמבר 2009 והשתמשה בפרויקט Glasnost כדי לנתח את ההתערבות בתעבורה. לאחר לא מעט זמן, הגיעו הצדדים לפשרה מעניינת (ולא מוצדקת לטעמי, אבל אני לא לקוח של 012, אז מה יש לי להתערב?). במסגרת הליך הפשרה (תצ 36838-03-12 מזרחי נ' סמייל טלקום) ינתן פיצוי בדוגמא של העלאת מהירות (לא כולל עלות הספק) ברמה אחת לכל אחד מהלקוחות.

הפיצוי, שמוגדר בפסק הדין המאשר את הפשרה, הוא כזה: (א) 012 תשדרג את המהירות במדרגה אחת לתקופה של תשעה חודשים לכל לקוח שיבקש זאת; (ב) 012 תספק 98% מרוחב הפס הנדרש בשעות רגילות ו95% בשעות העומס; (ג) אם שווי ההטבה לא יגיע ל8,000,000 ש"ח, הרי שהיתרה תתרם לעמותות מסוימות.

אני רוצה להתעמק דווקא בסעיף (ב) ובמה שאין בו: אין התחייבות מפורשת של 012 לא להתערב בשיתוף קבצים. יותר מזה, בסעיף 17 להחלטה המאשרת את הסדר הפשרה נקבע, שיש "ליידע את הלקוחות הקיימים על האטה אפשרית בזמן השימוש באפליקציות שיתוף קבצים". כלומר, 012 מקבלת הכשר בעייתי במיוחד להתערבות בתעבורת שיתוף קבצים.

עד כמה בעייתי? ובכן, מאז ניתוח שיתוף הקבצים ב-2009 השתנה החוק מעט (בין היתר, בעקבות מדיניות של משרד התקשורת לקידום נייטרליות רשת) ונקבע בסעיף 51ג לחוק התקשורת כי "(ב) בעל רישיון, מי שעוסק בסחר בציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד (בסעיף זה – ציוד קצה רט"ן) ומי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, לא יגרום להגבלה או לחסימה של המפורטים להלן, בעצמו או באמצעות אחר, לרבות בדרך של קביעת תעריפים:  (1) האפשרות הנתונה למנוי לעשות שימוש בכל שירות או יישום, המסופקים על גבי רשת האינטרנט …".

כלומר, עצם החסימה של מערכת שיתוף הקבצים או האטה שלהם היא הפרה של חוק התקשורת. לכן, תמוה כיצד בית משפט מאשר באמצעות הסדר פשרה, המשך של התנהגות הנוגדת את החוק.

עכשיו חזרו לשאלה, ששאלתי בתחילת הפוסט: האם הייתם עותרים לבית המשפט כנגד הפשרה, בטענה שאתם נפגעים בגלל ששיתוף הקבצים שלכם נפגע?".

המשך יבוא (בקרוב). 

פשרה אסורה 
 
Bookmark and Share