במאגר הביומטרי ממשיכים להשתולל עם פטורים ממכרזים וחיסיון על הכל

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> במאגר הביומטרי ממשיכים להשתולל עם פטורים ממכרזים וחיסיון על הכל
המשך הסאגה של האזרח, שרצה לקבל לפי חוק חופש המידע את העתקי הנהלים של משרד הפנים בנוגע לפיילוט של המאגר הביומטרי. אחרי חודשיים הוא קיבל תשובה, שהכל חסוי. בנוסף, עוד שני פטורים גדולים ממכרז בטענה של "ספק יחיד". אין סוף פטורים, שכולם מגובים בטיעונים "מצוצים מהאצבע"...
מאת: אבי וייס, 30.11.14, 09:45

לפני כחודש חשפנו כאן את התעלולים האחרונים של גדעון סער, רגע לפני לכתו הביתה מתפקיד שר הפנים וכמי שקידם את המאגר הביומטרי ושפך מאות מיליוני ש"ח במאגר הזה, הכל ב"פטורים ממכרזים", פטורים הבנויים בשיטה של "פירמידת הפטורים". אלה פטורים מלווים במסמכים, שיש בהם אוסף של טיעונים "מצוצים מהאצבע", וכולם קיבלו אישור החשכ"ל [החשב הכללי באוצר], שהמציא ושיכלל את "פירמידת הפטורים" הזו. 

התקנות שהגיש גדעון סער לכנסת - נבלמו ונגנזו (בינתיים), אבל ההתנהלות של ראשי המאגר הביומטרי - לא השתנתה. עדיין לא מרגישים, שיש שם שר פנים חדש (גלעד ארדן).

נחשוף כאן 3 סיפורים טריים מתעלולי "הרשות לניהול המאגר הביומטרי", בראשותו של גון קמני

1. התפתחות (לא מפתיעה) בסאגה של האזרח, שביקש לקבל העתקי הנהלים של משרד הפנים, בנוגע לפיילוט של המאגר הביומטרי. חשפנו כאן איך אותו אזרח נזרק מבעל תפקיד אחד לבעל תפקיד שני במשך שבועות, בלי לקבל מענה, והגדילו לעשות במשרד הפנים: הוא קיבל נזיפה ואזהרה, שהוא לא יקבל שום תשובה בגלל שהוא כיתב לידיעה את הממונה על הנושא במשרד הפנים... 

הסוף (הלא מפתיע) של הסיפור: האזרח, ייתכן בגלל הפרסום שלנו, קיבל סוף סוף מענה ברור אחרי חודשיים ממועד פנייתו, המענה נמצא כאן למי שמתעניין. העיקר: האזרח לא יקבל מאומה, כי הכל חסוי, גם הנהלים, לפי איזה תת סעיף בחוק. האזרח שלח מכתב ערר (מצוי כאן וכאן), אבל די ברור, שמדובר "בטחינת מיים". הוא שוב יגולגל בין בעלי התפקידים ולא יקבל מאומה. הכל חסוי...

אולם, יש דבר אחד שהוא ממש בלתי חסוי:  מי זה גון קמני, הממונה על המאגר הביומטרי. ובכן, גון קמני היה הממונה על האבטחה ב"לאומי קארד", נחשף ש-8 עובדים לשעבר של "לאומי קארד" גנבו (לאחר סיום כהונתו), את כל המידע המאובטח, החסוי והרגיש הקיים ב"לאומי קארד", שהוא היה ממונה אישית, קודם לכן, על שמירתו כחסוי. רק פעולה מהירה ומוצלחת של המשטרה, שעצרה את כל רשת הגנבים ביחד עם כל המידע הגנוב, מנעה את המשך הסחיטה, שהם ביקשו להפעיל על "לאומי קארד". זה היה יכול להיגמר רע מאוד.

האם הייתם קונים מכונית משומשת מגון קמני? אני לא... אז איך אפשר בכלל לסמוך עליו כמי שממונה על המאגר הביומטרי? תמהני. 

2. עוד 2 פטורים ממכרז בטענה של "ספק יחיד" לעוד 2 יועצים במאגר הביומטרי.
האתר הזה מלא ב"פטורים ממכרז" בטענה של ספק יחיד לכל מה שזז במאגר הביומטרי בראשותו של גון קמני (זה שבא מ"לאומי קארד", ראה בסעיף הקודם). סביב המאגר יש כבר מאות עובדים ויועצים, כולם התקבלו לעבודה באותה שיטה.

אם לא די בכל הגדוד הקיים של פטורים, נוספו בשבוע החולף עוד 2 יועצים (ראה כאן עם שמותיהם). בקישור לפטור (כאן) נראה כאילו הם עובדים במאגר הביומטרי בהתנדבות (כתוב: היקף כספי 0). אולם, במסמך המוצפן, שמלווה את הפטור, מופיע, שאחד מהם מקבל 275,554 ש"ח לשנה והשני מקבל 314,919 ש"ח לשנה, בסה"כ 2 היועצים החדשים, שהם כמובן "יחידי סגולה", שמצטרפים לגדוד של "יחידי סגולה", שכבר עובדים במאגר הביומטרי, יעלו למשלם המיסים הישראלי סך של 590,473 ש"ח... 

חשוב לקלוט ולהבין את גודל הבעיה: כל רכיב במערכת הענקית הזו, העולה מאות מליוני ש"ח מכספי משלמי המיסים, הוא כזה. תולדה של "פטור ממכרז", פרי "פרמידה של פטורים" הנמשכת עד עצם היום הזה.

3. עוד פטור הזוי ממכרז, הפעם לתחום התוכנה (ראה כאן). מדובר ברכש רישיונות למסד נתונים וכן לתחזוקת מסד הנתונים (הפטור לחברת אורקל, בטענה של "ספק יחיד"). מעיון בנוסח הפטור (כאן) אפשר לחשוב שהממשלה מקבלת מאורקל את מסד הנתונים בחינם (כתוב: היקף כספי 0). אולם במסמך המוצפן, שמצורף, מופיע הסכום לתשלום: 1,601,142 ש"ח. כך שבחינם זה לא...

משפט אחת לסיום, והוא מופנה לגלעד ארדןשר גלעד ארדן (בתמונה משמאל), שידוע כצנטרליסט. הגיע העת שתחסל את השיטה של "סחרחורת", שהומצאה במשרד הפנים, שבו שולחים כל אחד (כולל אותי וגם את האזרח המופיע בסעיף 1 כאן למעלה), בלי לקבל תשובה. 

ה"סחרחורת" הזו בנויה בשיטה, שאיש לא אחראי לתת תשובות: אם אתה פונה למשרד הפנים להנהלה (לרבות לדוברות), אזי מהנהלת משרד הפנים שולחים אותך לרשות הביומטרית ומשם שולחים אותך לרשות האוכלסין ומשם שולחים אותך ללשכת השר ומשם בחזרה להנהלת משרד, וכך חוזר חלילה.

כל פנייה, מכל אחד ובכל נושא, במיוחד אם יש לה קשר למאגר הביומטרי, מועברת מיד ליד, בלי לתת מענה. כך זה נמשך חודשים על כל פנייה למשרד הפנים. מסחררים ומכדררים אותך כמו כדורגל, מפקיד לפקיד, בלי לתת לך איזה מענה ברור. כנראה זה מתוכנן: עד שתתיאש ותשכח את מה ששאלת...

הגיעה העת לעשות סדר לא רק במאגר הביומטרי אלא בכל התנהלות משרד הפנים.  
הצילו!!!! 
 
Bookmark and Share