Telecom News - סיכום השינויים בערך הביטקוין לשנת 2014

סיכום השינויים בערך הביטקוין לשנת 2014

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> חדשות עולם הביטקוין >> סיכום השינויים בערך הביטקוין לשנת 2014
סיכום השינויים בערך הביטקוין לשנת 2014
מאת: מערכת Telecom News, 27.12.14, 14:25ביטקוין בירידה

בנובמבר 2013 נסק הביטקוין לערך סביב 1,100 דולרים. שנת 2014 נפתחה עם ערך ביטקוין של 770 דולרים. סיכום התנודות העיקריות בערך הביטקוין מראה על השפעות דו כיווניות משמעותיות.

Coindesk מפרסם היום גרף אינטראקטיבי (צילום הגרף להלן), שמציג את השינויים בערך הביטקוין לאורך השנה החולפת תוך התמקדות בגורמים המשפיעים העיקריים על ערך הביטקוין.

שנת 2014 נפתחה בערך ביטקוין של 770 דולרים. נכון להיום, עומד ערכו עפ"י Bitstamp  על כ-320 דולרים. ירידה של  כ-60%.
 
 
 

גרף ביטקוין 2014


 
אילו אבני דרך משפעים ראויים לציון?

באמצע ינואר הודיע הממשל בארה"ב על הכוונה לבצע מכירה פומבית של הביטקוין שנתפס באתר הסמים SilkRoad. ערכו של הביטקוין היה מעל 800 דולרים.

בתחילת פברואר התחילה ההתמוטטות של בורסת Mt. Gox, שהובילה לירידה תוך חודש לערך סביב כ-550 דולרים.

בתחילת מרץ הגיעה Overstock למכירות בביטקוין של כ-1 מליון מדולרים עם צפי ל-20 מיליון דולרים בסוף שנה זו. שער הביטקוין עמד על ערך סביב 650 דולרים.

באמצע אפריל הוקפא הביטקוין באקסצ'יינג'ים הסינים לאחר דרישת סגירתם בסוף מרץ  וערך הביטקוין צנח אל מתחת ל-400 דולרים.

בסוף מאי נרשם ערך סביב 650 דולרים לאחר עליה הדרגתית לאורך החודש.

בסוף יוני הסתיימה המכירה פומבית עליה הוכרז בתחילת השנה, בה זכה Tim Draper ב-30,000 ביטקוין כאשר ערכו היה סביב 600 דולרים.

באמצע יולי הודיעה Dell על קבלת ביטקוין כשערכו היה עדיין מעל 600 דולרים.

באמצע אוגוסט החלו בעיות באקסצ'ייג' BTC-e שהצביעו על סכנות הטמונות בביטקוין והובילו לירידת ערכו לערך סביב 450 דולרים.

בסוף ספטמבר לאחר ירידה הדרגתית לערך של 400 דולרים, הודיעה פייפאל על קבלת ביטקוין והובילה לעליית ערך לסביב 430 דולרים.

בתחילת אוקטובר הפך האקסצ'יינג'  BitStamp ל"זירת קרב" כאשר הוצעה כמות גדולה של ביטקוין למכירה בערך של  10מיליון דולרים מתחת למחיר השוק. הערך ירד לקצת מעל 300 דולרים ולאחר מכן חווה ביטקוין עליה זוחלת לסביב 400 דולרים.

באמצע נובמבר עבר הביטקוין את רף ה-400 דולרים, יתכן עקב מכירות "יום הרווקים" בסין.

באמצע דצמבר החלה מיקרוסופט לקבל ביטקוין בשוק בו ערך הביטקוין הוא קצת מעל 300 דולרים.

נכון להיום 27.12.14, עומד כאמור ערך הביטקוין על כ-320 דולרים.

ניתן לומר, שהתמוטטות בורסת Mt. Gox השפיעה באופן משמעותי ביותר על ערך הביטקוין ושהאירועים השליליים השפיעו יותר על ערכו מאלה החיוביים.
 

ערך ביטקוין מול הדולר
 
  
 
Bookmark and Share