מכרזי משרד המשפטים

דף הבית >> מכרזים הייטק >> מכרזי משרד המשפטים
מאת: מערכת Telecom News
31/12/14,  19:15
החברה מפרסמת המכרז: משרד המשפטים
תוכן המכרז: 2 מכרזים: לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניטור והגנה על בסיסי נתונים ולהספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מרכזיות להלבנת קבצים המועברים בין רשתות ושל מערכות עצמאיות להלבנת קבצים.
מועד הגשה:  3.3.15
Bookmark and Share