Telecom News - פטור ממכרז מטעם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

פטור ממכרז מטעם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
מאת: מערכת Telecom News
02/01/15,  11:12
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים - רשות המים
תוכן הפטור ממכרז: קניית מכשירי קשר הפועלים במערכת תקשורת "ברק כתום" של המשטרה ופיקוד העורף.
הספק מקבל הפטור: מוטורולה סולושנס ישראל
סכום הפטור במכרז: נימוק: כמו בפטורים ההאחרים של משרדי הרווחה והבינוי: מוטורולה מספקת המכשירים למשטרה ולפיקוד העורף. 
הערה: לא ברור איך משתמשים בנימוקים, שנוגעים למשטרת ישראל ופיקוד העורף, כדי לרכוש בפטור ממכרז מכשירים עבור משרד התשתיות, שלא נמצא בכלל ברשימת גורמי החרום.
בנוסף, יש בשוק מכשירים תואמים במחיר מופחת בהרבה. חברות אחרות יכלו, אם היה נערך מכרז כחוק, לבצע את המשימה לקישור כל גורמי החרום.
Bookmark and Share