Telecom News - נפתרת בעיית שלוש הלשכות של מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר)

נפתרת בעיית שלוש הלשכות של מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר)

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> נפתרת בעיית שלוש הלשכות של מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר)
בעקבות החשיפה שלנו, המשרד הסודי של מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר) בקומה 5 במגדל שלום ת"א, יאוייש ע"י עו"ד איתן צפריר (בתמונה), שאחראי מטעם ראש הממשלה על משרד התקשורת. זה כמובן פתרון טוב עד הקמת הממשלה החדשה הבאה (אחרי הבחירות).
מאת: אבי וייס, 4.1.15, 14:30


לפני למעלה משבוע חשפנו כאן, שלמנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר) יש 3 לשכות, אחת בירושלים ושתיים בת"א (במגדל שלום בקומה 9 ובקומה 5). כנראה שחשיפת הסיפור הזה הלחיצה כמה אנשים...

כעת, אנו חושפים, שהבעיה מגיעה לפתרון, פתרון זמני אמנם, אבל פתרון נאות.

לכן, פניתי למשרד התקשורת בשאלה: "בהמשך לפרסום כאן, האם המשרד הזה בקומה 5 במגדל שלום בת"א אוייש ע"י עו"ד איתן צפריר, האחראי מטעם ראש הממשלה על משרד התקשורת?".

תשובה לא הצלחתי לקבל, לא שלא ניסיתי. ככל שתתקבל תשובה - אעדכן.

מה יהיה עם הלשכה הזו לאחר הבחירות? זה תלוי מי יהיה שר (או שרת) התקשורת בממשלה הבאה, אם בכלל יהיה משרד ממשלתי כזה (אולי התכניות להקמת "רשות לתקשורת" תמומשנה ע"י הממשלה הבאה).

בינתיים, יש דייר מכובד למשרדים הנסתרים הללו, שכבר לא נסתרים, בקומה 5 במגדל שלום בת"א...

עדכון 4.1.15, 22:00. התקבלה תגובת משרד התקשורת כדלהלן: "
החדר הנ"ל מתוכנן מראש לשימושים של מי שמגיע מירושלים לתל אביב, ויושבים בו על בסיס מזדמן".
 
מגדל שלום 
 
Bookmark and Share