פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת

דף הבית >> פטורים ממכרזים ICT >> פטור ממכרז מטעם משרד התקשורת
מאת: מערכת Telecom News
05/01/15,  11:26
החברה מפרסמת הפטור ממכרז: משרד התקשורת
תוכן הפטור ממכרז: בדיקת המבנה הארגוני של משרד התקשורת
הספק מקבל הפטור: רותם אסטרטגיות עסקיות 
סכום הפטור במכרז: כ-663 אלף ש"ח. 
הערה: לא ברורים הנימוקים לאי ביצוע מכרז כחוק מחד, ולתשלום הגבוה מאידך.
Bookmark and Share