חשיפת מאבק בצמרת איגוד האינטרנט המתפורר על רקע כינוס בהול של חבריו

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> חשיפת מאבק בצמרת איגוד האינטרנט המתפורר על רקע כינוס בהול של חבריו
בימים האחרונים מתנהל מאבק חריף, שכולל התערבות בצמרת איגוד האינטרנט הישראלי (ארגון שנשאר עם 287 חברים) מצד גורמים רבים, על רקע אסיפה כללית דחופה, שזומנה ל-16.2.15. זאת, על רקע השליטה בכספי האיגוד ובעיות עם מס הכנסה. 
מאת: אבי וייס, 13.2.15, 08:30אלון הסגל

בשבוע האחרון מתנהל מאחורי הקלעים מאבק מאוד חריף בצמרת איגוד האינטרנט הישראלי, על רקע כינוס דחוף, שיזם הוועד המנהל של האיגוד, "אסיפה כללית שלא מן המניין", שזומנה ליום שני הקרוב 16.2.15. 

המתנגדים לקיום האסיפה טוענים, שהיא נועדה לשנות את התקנון. כך, שכל אלה, שחיים על חשבון האיגוד וכספיו, יקבלו שליטה מוחלטת בכספים אלה (את הפקרות בניהול כספי האיגוד, חשפנו לא אחת, למשל כאן וכאן), וכן נקבע שכינוס זה בא כדי לפטר את משרד רואי החשבון של האיגוד מנימוקים, שהוסתרו מהחברים. נושא פיטורי משרד רואי החשבון הוא הנושא הראשון על סדר היום של האסיפה הבהולה של חברי האיגוד. 

כעת אנו חושפים, את הנימוק המרכזי לפיטורי רואה החשבון של האיגוד (שדי שיתף עד כה פעולה, עם הוועד המנהל ומנכ"לי האיגוד [יש שתיים...], בכל מהלכי ההפקרות בטיפול בכספי הציבור הקיימים באיגוד). הנימוק הוא: רואה החשבון לא הצליח להשיג את אישור רשות המסים למתן פטור ממס על הפעילות העסקית של העמותה. לכן, רוצים לפטר אותו, באישור הכינוס הבהול של האספה הכללית ביום שני הקרוב. 
 
בנקודה ספציפית זו עלי לציין ולהדגיש, שהנימוק לכינוס הבהול בדבר אי השגת אישור לאיגוד ממס הכנסה, ה"אשמה" בעניין אמורה להיות מופנית כלפי אתר זה, ולא כלפי משרד רואי החשבון של האיגוד. שכן, ככל הידוע לי, מחלקת המודיעין של רשות המיסים (מס הכנסה ומס ערך מוסף) קוראת את האתר הזה.

כך, רשות המיסים מצאה באתר זה חומר רב המצדיק את אי מתן הפטור ממיסים לאיגוד האינטרנט הישראלי. זאת, בגלל הטיפול הכושל והמופקר בכספים וחלוקת הכספים הציבוריים הקיימים בו, היישר לכיסים של כמה מקורבים, שעושים בכספים הללו ככל העולה על רוחם, מזה שנים לא מעטות, למטרות דמיוניות שהומצאו על ידם ובגיבוי הנהלת האיגוד (למעט האופוזיצה הזעירה בהנהלת האיגוד, שמתנגדת להפקרות המתמשכת הזו).  

את שלל הטענות וטענות הנגד (ומי מעורב בנושא), בעניין האסיפה הבהולה, שזומנה ליום שני הקרוב לא אפרט כאן, כי אצטרך לפתוח מדור מיוחד בן עשרות עמודים של טענות וטענות שכנגד. לאור הניסיון רב השנים שלי בכיסוי פעילות האיגוד, למיטב הערכתי, האיגוד שוב נותן את ידו להפרות חוק ונורמות בסיטונאות, מוכר דומיינים ללא כל סמכות חוקית ובמחירים מופקעים, מה שהוא עושה בהתמדה מזה שנים. כך, שברור, שהאסיפה הבהולה לשבוע הבא נועדה להמשיך את הקו הזה, של "הכשרת שרצים" נוספים והמשך ההפקרות בטיפול בכספים, מה שמבריח את חברי האיגוד ממנו, עד כי נותרו בו פחות מ-300 איש (287, ליתר דיוק)...

בנוסף, מטרת השינויים המוצעים בתקנון היא להגביל ולהצר את צעדיהם של חברי העמותה והוועד, ולהשאיר את העמותה בידיהם של מספר חברי וועד מאוד מצומצם, יחד עם כמה ספקים [בעבר, בהווה או בעתיד הקרוב] (שישבו בוועדת התקנון והם שניסחו את השינויים המוצעים), ספקים שמקבלים כסף על עבודה לא נחוצה, מכספי הציבור. במצב הזה, כאשר אינטרס כספי אישי גובר על האינטרס הציבורי, יש מקום לערב (לעניות דעתי) את גורמי אכיפת החוק, ויפה שעה אחת קודם.

תגובת ד"ר אלון הסגל, (בתמונה), נשיא איגוד האינטרנט הישראלי: "כינוס אספה שלא מן המניין נקבעה במיוחד על ידי ועד איגוד האינטרנט ל​פי ​בקשת חברי העמותה שהתנדבו​ להיות חלק מוועדה שעסקה במשך שנה בדיון, ניסוח והצעה עדכנית לנוסח תקנון העמותה. לאחר האישור החל משרד העמותה בניהול תהליך האספה ​וזאת ​בלווי יעוץ משפטי. משלוח החומר​, מועדי האסיפה והגשת כתבי הצבעה נעשו במועד ובהתאם לתקנון העמותה, ולהוראות חוק העמותות. החברים הוזמנו להעביר הערות ולהביע את דעתם בנושא וכתבי ההצבעה פורסמו באתר כנדרש".
 
ביזיון 
 
Bookmark and Share