התרגיל של איגוד האינטרנט כנגד מס הכנסה ולטובת הכיס של מנהליו

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> התרגיל של איגוד האינטרנט כנגד מס הכנסה ולטובת הכיס של מנהליו
חשיפת המהלכים, שהובילו לאספה הבהולה של איגוד האינטרנט הישראלי המתקיימת הערב. תרגיל משולב למס הכנסה ולמילוי הכיסים של כמה בעלי תפקידים (שתי מנהלות וכמה ספקים) בכסף הציבורי הקיים עדיין בקופת איגוד האינטרנט, לפני שמס הכנסה ישים את ידו על הכסף הזה.דינה באר
מאת: אבי וייס, 16.2.15, 12:00

החשיפה שלנו כאן אודות הכינוס הדחוף של חברי איגוד האינטרנט הישראלי הובילה לשלל גילויים חדשים על מה שקרה וקורה מאחורי הקלעים של הכינוס הזה. למעשה, יש כאן סדרת תרגילים להשתלט על מעט הכסף הציבורי הפנוי הקיים באיגוד לפני שמס הכנסה ישים את ידו על הכסף הזה, לאור דרישת מס הכנסה למסות את הפעילות העסקית של העמותה בשיעורים ניכרים, מה שלהערכת מומחים עלול לערער את יציבותה הכספית של העמותה באופן מיידי. 

לכן פניתי בדחיפות לנשיא איגוד האינטרנט הישראלי, ד"ר אלון הסגל (בתמונה למטה) כדלהלן:
"אודה לתגובה דחופה לפסקה הבאה:
הכינוס הדחוף של איגוד האינטרנטעו"ד מיטל הישראלי הערב בא לענות על שני נושאים, שמאחוריהם מסתתר למעשה שכרון כוח ותאוות בצע בסיסיים, של קבוצה קטנה של אנשים (של שתי המנהלות: דינה באר (בתמונה למעלה משמאל) ועו"ד מי-טל גרייבר-שורץ (בתמונה משמאל), ביחד עם קבוצה קטנה של ספקים של האיגוד).
 
שני הנושאים הם:
א. לחפש דרך לעקוף את הדרישה הטרייה של מס הכנסה לתשלום של 1.2 מיליון ₪, מאיגוד האינטרנט הישראלי.
ב. להעלות בצורה תלולה את המשכורות של שתי המנהלות ולתגמל כספית את הקבוצה הקטנה של ספקים בעבר ובעתיד, שמתפרנסים מכספי האיגוד.
כל זאת, בהתעלמות מוחלטת ממצבו הכספי של האיגוד וממטרותיו.
 
לכן, ננקטים כמה צעדים במקביל, כדי להבטיח את המהלך הזה, תוך התעלמות מוחלטת מתקנון האיגוד ומהחלטות קודמות של האיגוד.

הצעדים הם:
א. פיטורי רואה החשבון של האיגוד "שיודע יותר מדי", שיודע מה שנעשה באיגוד עם כספי הציבור, ולמרות חוות הדעת של עו"ד האגודה (שנראה שמתעלם מכל התרגילים הללו), הלה לא הצליח לשכנע את מס הכנסה לא לדרוש כסף מהאיגוד. לכן, צריך לסלק אותו ולחפש רואה חשבון חדש, שישתף פעולה עם התרגילים הפיננסיים, שנועדו להעביר את כספי ציבור היישר לכיס של קבוצה קטנה של אנשים.
ב. שינוי התקנון של האיגוד, כך שכל הכוח (הכספי והניהולי) יימצא בידי אותה קבוצה, שדואגת כעת לעצמה ולכספה האישי.
ג. העברת כל השינויים הללו בהצבעה באספה הכללית הבהולה, באמצעות התרגיל הוותיק של "כתבי הצבעה", תרגיל המופעל מזה שנים באיגוד האינטרנט הישראלי, כדי להשתיק כל ביקורת ולמנוע החלטות לא רצויות ל"קליקת הכסף" השולטת באיגוד. דהיינו: אנשים שלא נמצאים בכלל בישיבה, מסמיכים את חברי הוועד הרלבנטיים, שרוצים להעביר את התרגילים, להשתמש בכוח ההצבעה שלהם כדי להעביר כל החלטה. אחר כך, אותם אנשים, שנתנו "כתבי הצבעה" וירטואליים, מתוגמלים על הנאמנות שלהם, לתרגילים שנעשים בהצבעות באמצעות חתימתם מרחוק על טופס מקוון, בלי להשתתף כלל בישיבה".
 
תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל - אעדכן. 

עדכון 16.2 13:50: 
תגובת דינה באר, מנהלת העמותה, איגוד האינטרנט הישראלי: "החלטה על קיום האסיפה והנושאים בהם ידונו החברים הערב התקבלה לפי שיקולים מקצועיים בלבד והטענות הרשומות מטה אינן נכונות. כלל החומרים ומועדי הגשת כתבי הצבעה נשלחו לחברי העמותה בהתאם לתקנון העמותה, ולהוראות חוק העמותות". 

עדכון 17.2.15, 11:00: לכינוס הדחוף שנערך אמש, הגיע המספר המדהים של 12 חברי איגוד האינטרנט הישראלי (שרק בשבוע האחרון איבד עוד כ-10 מחבריו, שנטשו אותו, כך שהאיגוד ירד לפחות מ-280 חברים). בנוסף, השתתפו בהצבעה עוד 16 איש שלא היו במקום ולא טרחו בכלל להגיע (באמצעות תרגיל "כתבי הצבעה", כאמור בסעיף ג' למעלה). כך, הועברו כל ההחלטות ברוב הנדרש מבין הנוכחים (כולל "כתבי ההצבעה") ונדחו כל הערעורים וההסתייגויות מהמלך המביש הזה. רואה החשבון של האיגוד פוטר, מונה עו"ד חדש לאיגוד (עו"ד ירון קידר) לתחום "שמות המתחם" ועו"ד חיים רביה ימשיך להיות העו"ד של האיגוד בנושאים האחרים. בכך, הושלם "המחטף" של צמרת איגוד האינטרנט הישראלי, עם שפל חדש בהתעניינות של חברי האיגוד בנעשה בו, עד כי רק 12 איש הגיעו למפגש הדחוף הזה, שסלל את הדרך להשתלטות קבוצה קטנה מאוד של אנשים באיגוד, על שארית כספי הציבור שיש בו. 
 
ד"ר אלון הסגל 
 
Bookmark and Share