Telecom News - עוד פלופ של איגוד האינטרנט הישראלי: שחרור דומיינים ישנים לציבור

עוד פלופ של איגוד האינטרנט הישראלי: שחרור דומיינים ישנים לציבור

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> עוד פלופ של איגוד האינטרנט הישראלי: שחרור דומיינים ישנים לציבור
איגוד האינטרנט הישראלי פרסם הודעה לציבור כאילו "מחדשים את מאגר שמות המתחם" ומפנה את הציבור לאתר, שהוקם לצורך כך. אולם, בכלל אין שום חידוש של שמות. מדובר בשימוע נוסף לנושא ישן ומושחת של 9,000 שמות מתחם, שבעליהם לא משלמים עליהם.
מאת: אבי וייס, 30.3.15, 11:00ד"ר אלון הסגל

מזמן חשפנו כאן את השערורייה המדהימה של קיומם של 9,000 שמות מתחם - Domain Names, שבעליהם לא משלמים עליהם, במשך שנים רבות, חלק מהבעלים של הדומיינים הללו הם ראשי איגוד האינטרנט הישראלי וספקיו שחיים על חשבון הציבור במשך שנים. כך, כל הציבור משלם למעשה מכיסו על כך, שקבוצה נבחרת של "מורמים מעם" לא משלמים על הדומיינים שלהם.

במקום לפתור את הבעיה (שכבר באמצע שנות ה-2000 נערך לגביה בירור יסודי ונכתבו מסמכים כיצד לפתור את הבעיה), כעת, אחרי עשור, פתאום איגוד האינטרנט הישראל (בראשותו של ד"ר אלון הסגל, בתמונה), מפרסם הודעה לציבור ומפנה את הציבור לאתר חדש (כאן), תחת הכותרת "מחדשים את מאגר כתובות האינטרנט".

עיתונים רבים נפלו בפח ולא בדקו את העניין הזה ופרסמו אותו כלשונו. אין כאן שום חידוש, שום דומיינים חדשים ושום נעליים. פשוט כלום מכלום. 

בסך הכל  יש כאן תרגיל, בו יצא שימוע נוסף מאיגוד האינטרנט (השימוע מצוי כאן), שבו נקבע תהליך מאוד מסובך, שנדלג על ההסבר שלו, ולפיו כל מי שקשור ב-9,000 הדומיינים הללו, ושהוא לא משלם עליהם, ייתן את תגובתו לשימוע עד 12.5.15. אחרי כן ידונו בכל התגובות לשימוע ורק אחרי כן יתחיל תהליך של שינוי הכללים, תהליך שאין לו אפילו מועד התחלה, שלא לדבר על מועד סיום. בקיצור: ביצה שטרם נולדה ולא בטוח שבכלל תוטל ע"י התרנגולת.

שורה תחתונה: עוד מהלך סרק של איגוד האינטרנט שיעביר כסף מהקופה הציבורית לכמה יועצים - מקורבים, שיתפרנסו היטב מהסיפור החדש הזה, בשנים הקרובות... 
פלופ 
 
Bookmark and Share