Telecom News - שוב נטפלים לבזק: משרד התקשורת מטיל עליה קנס בסך 903,600 ש"ח

שוב נטפלים לבזק: משרד התקשורת מטיל עליה קנס בסך 903,600 ש"ח

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> שוב נטפלים לבזק: משרד התקשורת מטיל עליה קנס בסך 903,600 ש"ח
הסיבה הפעם: החברה הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות ומספרים בטווח 0882 ללא הרשאה ובניגוד להוראות. זאת, כששוק התקשורת הישראלי נמצא בתהום והצפצוף על החוק ועל משרד התקשורת הפך לנורמה
מאת: מערכת Telecom News, 24.9.15, 16:40שלמה פילבר

בפעם הקודמת משרד התקשורת הטיל קנס בסך 906,640 ₪ על חברת בזק בסוף יולי 2015 מאחר שבזק מנעה בניגוד לחוק הטבה מלקוחות, שביקשו לעזוב אותה לפני תום תקופת הסכם ההתקשרות.

זה ברור לחלוטין, שכל הסיפור הזה של הקנסות על בזק על כל מיני זוטות שלא מעניינות איש (עם המצאה שהמספור זה "משאב מוגבל") ולא נוגעות בכלל למצב שוק התקשורת בישראל, קנסות שבכלל לא מזיזות לבזק (שמחלקת בימים אלה ממש כמעט מיליארד ₪ דיבידנדים של רווח רבעוני, בזכות משרד התקשורת), הוא חלק מהתרגיל של קיום המו"מ להורדת "ההפרדה המבנית" מעל בזק, תמורת הכנסת הטלפוניה של בזק ל"שוק הסיטונאי" - שני מעשי איוולת רגולטוריים במהלך אחד. כך משרד התקשורת "מפגין שרירים" באופן ממש פתטי, ילדותי, אנטי צרכני ועלבון לשכל הישר. 
 
להלן הודעת משרד התקשורת (כלשונה):
 
"משרד התקשורת קבע ופרסם בעבר הוראות בנושא שימוש והקצאת מספרים כחלק מ"תוכנית מספור" מתוך כוונה לנהל משאב ציבורי, שהנו משאב מוגבל - באופן הוגן, תחרותי ויעיל.
 
במסגרת פעילות פיקוח שביצע המשרד, מצא המשרד כי חברת בזק עשתה דין לעצמה כאשר השתמשה ללא היתר בטווח המספרים שלא אושר לה ובניגוד להוראות.
 
מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, (בתמונה), לאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת לעניין נושא העיצומים הכספיים, החליט להטיל עיצום כספי על חברת בזק בסכום של 903,600 ₪ לאור הפרת ההוראות לעניין זה.
 
החברה (בזק) הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות ומספרים בטווח 0882, ללא הרשאה ובניגוד להוראות רישיונה. חשוב לציין, כי לחברה מעמד מונופוליסטי בשוק הטלפוניה, ובפרט בשוק העסקי, ובהתנהלותה זו יש כדי לחזק את מעמדה בשוק על חשבון מתחרותיה.
 
זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד עם היוודע לה דבר ההפרה, על ביצוע ההפרה.
 
המשרד הבהיר לחברה כי מצופה ממנה לרענן דרך קבע את ההוראות והנהלים הרלבנטיים בקרב העובדים, וזאת על מנת למנוע טעויות כטענתה של בזק לעניין זה, במיוחד בנושאים בעלי חשיבות מעין זו.
 
יש לציין כי ההוראות לעניין השימוש והקצאת מספרים ידועות לכלל מפעילי התקשורת.
 
כאמור, בסיום הליך בדיקה שנערך במהלך השנה האחרונה, לאור הפרת ההוראות לעניין זה החליט מנכ"ל משרד התקשורת להטיל עליה עיצום כספי".
 
ביזיון 
 
Bookmark and Share