Telecom News - השר יריב לוין (שר התיירות) "מרח" בכנסת את ח"כ נחמן שי בנושא הדומיינים

השר יריב לוין (שר התיירות) "מרח" בכנסת את ח"כ נחמן שי בנושא הדומיינים

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> השר יריב לוין (שר התיירות) "מרח" בכנסת את ח"כ נחמן שי בנושא הדומיינים
השר יריב לוין (שר התיירות) נשלח לענות מעל דוכן הכנסת לשתי שאילתות של ח"כ נחמן שי, שעסקו בעניין הדומיינים, שמנוהלים בלא פיקוח ציבורי באיגוד האינטרנט הישראלי. תשובותיו היו בדיחה אחת גדולה (שהוכתבה לו ע"י משרד התקשורת).
מאת: אבי וייס, 5.1.16, 20:32

כפי שחשפנו כאן, ח"כ נחמן שי, הגיש שאילתה לשר התקשורת (שהוא גם ראש הממשלה) בעניין "שמות המתחם" (דומיינים). השאילתה נשאלה ב-8 ביולי 2015 בזו הלשון:
"תחום הקצאת שמות מתחם תחת שם ישראל, בישראל פועל מזה שנים ללא הסדרה נאותה בחוק.
ברצוני לשאול:
1. האם תחום זה יוסדר בחוק? 
2. האם יקבע בחוק כי המדינה הינה בעלת הזכויות לכינוי המען המדינתי של ישראל?
3. האם ימונה רשם שמות מתחם בישראל והקצאה בפועל על-ידי גוף ציבורי מפוקח?" 

לאור הזמן הרב מאוד, שחלף בין מועד הגשת השאילה למועד מתן התשובה עליה, ח"כ נחמן שי הכין שאילתה נוספת, שנשאלת בע"פ במליאת הכנסת את השר המשיב מעל לדוכן הכנסת, במקרה שהתשובה שקיבל לא מספקת. וזו השאילתה הנוספת, שהוא שאל היום (5.1.16) את השר יריב לוין:
"מי אמור להגן על מעל 233 אלף בעלי שמות מתחם בישראל מפני הפקעת מחירים בשירות זה? וכן כיצד נעשה הפיקוח הציבורי על מחירי השירות?  האם אין מקום להוזלת מחירי השירות במטרה להגדיל בשיעור ניכר את מספר בעלי שמות המתחם בישראל?... במטרה להגיע למיליון שמות מתחם תחת שם ישראל עד שנת 2020".

את התשובה לשאלות הללו מסר מעל לדוכן הכנסת בשידור ישיר בערוץ 99 השר יריב לוין
 שר התיירות, שמשמש גם כשר המקשר בין הממשלה לכנסת במקרה של שאלות לשר התקשורת. ליריב לוין כמובן לא היה צל של מושג על מה הוא מדבר ולכן הקריא את התשובה, שקיבל ממשרד התקשורת (מצ"ב כאן וכאן הסטנוגרמה המלאה של הדיון במליאת הכנסת, למתעניינים. המסמך הרשמי של השר - מצוי כאן להורדה).

התשובה בתמציתה אומרת, שיש בסיס חוקי לפעילות איגוד האינטרנט בתחום מכירת הדומיינים (מה שאין לו שום בסיס בעובדות ובמסמכים וכבר נותח בהרחבה כאן), ושהוא (השר יריב לוין) לא שמע על שום תלונות בנושא הדומיינים, ואם יש תלונות כלשהן - הוא יעביר אותן לבדיקת מנכ"ל משרד התקשורת, שיטפל בהן כנדרש... כנראה שהשר יריב לוין לא נמנה על קוראי אתר זה... 


מי שיזם את המהלך, רפי הוידה, לשעבר המדען הראשי של משרד התקשורת, שגם חיבר את המסמך, שמשמש (כביכול) כבסיס החוקי לפעילות איגוד האינטרנט הישראלי בתחום הדומיינים (כעולה מתשובתו של השר יריב לוין), מסר, שהתשובות, שיריב לוין הקריא מעל דוכן הכנסת, הן בסיס מצוין להמשך פעילות בנושא, כי ניכר שלא נעשתה כאן שום עבודה רצינית (או בכלל) במשרד התקשורת, כדי לבדוק את העובדות לאשורן.  

המשך יבוא ובקרוב. 
 
כנסת ישראל 
 
Bookmark and Share