Telecom News - "רובין הוד" של תחום שידורי הכבלים והלוויין נאלצה להתקפל בשקט

"רובין הוד" של תחום שידורי הכבלים והלוויין נאלצה להתקפל בשקט

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> "רובין הוד" של תחום שידורי הכבלים והלוויין נאלצה להתקפל בשקט
יו"ר מועצת הכבלים והלוויין (ד"ר יפעת בן-חי-שגב) נאלצה להתקפל בשקט וללא פרסום (כך כנראה היא קיוותה, שזה לא יתפרסם), ונסוגה מהאיסור, שהטילה על הוט ו-YES, להעלות מחירים. אגב, העלאות מחירים הללו נגרמו רק בגללה. 
מאת: אבי וייס, 15.2.16, 15:40ד"ר יפעת בן חי שגב

ביום 11.2.16 מועצת הכבלים והלוויין בראשותה של ד"ר יפעת בן-חי-שגב (בתמונה) נסוגה בה מההחלטה הקודמת, שהתקבלה ב-24.12.15, וביטלה ללא כל פרסום את האיסור של העלאות המחירים, שביקשו לאשר HOT ו-YES מהמועצה.

ההחלטה הזו לא פורסמה בשום מקום וגם לא נמצאת באתר משרד התקשורת, אבל היא נמצאת כאן להורדה למי שמתעניין, בזכות זה, שבזק העלתה את המסמך הזה לאתר הבורסה.

להלן הדיווח המלא של בזק לבורסה מהיום:
"בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  31.12.15 (אסמכתא: 2015-01-191727), בדבר שימוע שפרסם משרד התקשורת המופנה לשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית ("טלר"ע") ובכללו החברה הבת, די.בי.אס שידורי לווין (1998) בע"מ ("יס"), בדבר "קביעת מדיניות תעריפים והחלת הוראות שקיפות", ובדבר החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ("המועצה"), אשר קבעה, בין היתר, כי עד לסיום הליכי השימוע יוקפאו עליות המחירים בשוק הטלר"ע וכי לא יתאפשר לחברות בשוק הטלר"ע להציע מבצעים חדשים ("הוראות ההקפאה"), ניתן בזאת דיווח מיידי משלים כי ביום 14.2.16 התקבלה בחברה הודעת יס לפיה ביום 11.2.16 החליטה המועצה, לאור פניות של החברות, לבטל את הוראות ההקפאה ולאפשר לחברות לפעול על פי הוראות הדין הקיימות באשר להעלאת מחירים ולהצעת מבצעים חדשים וזאת עד לגיבוש מדיניות משרד התקשרות בנושא. 

המועצה ציינה בהחלטתה כי ביטול הוראות ההקפאה האמורות נובע גם מהתחייבותן של יס והוט, כי ככל שיוצעו מבצעים חדשים למנוייהן, אלה יפורסמו באופן מלא באתר האינטרנט שלהן, וכן מהתחייבויותיהן לפרסם את המבצעים באמצעי נוסף שיאפשר הנגשה גם למי שאינם חשופים לאינטרנט (למשל על גבי מסך הטלוויזיה) וזאת באופן, בהיקף ובמועדים כפי שתסכם יו"ר המועצה מול החברות. החלטת המועצה המלאה מצורפת לדיווח זה".

כך ירד המסך מעל לרעיון האווילי של "רובין הוד" ומומחית הספינים בדמותה של ד"ר יפעת בן-חי שגב, שחושבת, ששידורי הטלוויזיה צריכים להינתן בחינם לכל תושבי ישראל. המימון לרעיון הזה כנראה אמור להגיע מביטול המשרות המיותרות לחלוטין במועצת הכבלים והלווין (והיא בראש).

מי שאחראית אישית על העלאת המחירים הזו של HOT ו-YES היא ד"ר יפעת בן-חי-שגב בכבודה ובעצמה, כשהעלתה את התשומות של החברות HOT ו-YES בהחלטה להעלות את האחוז, שהן משקיעות ב"הפקות מקור", כמנותח בהרחבה כאן.

כך או כך, ד"ר יפעת בן-חי-שגב מזמן הייתה אמורה להתפטר (או להיות מפוטרת) ולעוף כמה שיותר מהר הביתה, בטרם תגרום לעוד נזקים לכל הסובב אותה, ובמיוחד לאור דו"ח "ועדת פילבר", שבו נאלצה להגיש דעת מיעוט, כמנותח בהרחבה כאן

עדכון 15.2.16, 16:50: חברת הוט הוציאה גם היא עדכון לבורסה - כאן. הדיווח של הוט זהה לזה של בזק (כמצוטט למעלה).  
 
Bookmark and Share