Telecom News - משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים

משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים
חשיפת ההתיקרויות בתעריפי השוק הסיטונאי על רשת הוט עוד בטרם הסתיים השימוע, מצביעה על כך, שמשרד התקשורת "לא סופר ממטר" את ה-ISP ובמיוחד את הקטנים ואת Unlimited, וכל דאגתו נתונה לקיומם ולרווחתם של המונופולים: בזק והוט.  העיקר: רמת ואיכות השירות לצרכנים ב"שוק הסיטונאי" ממשיכה ליפול לתהום. 
מאת: אבי וייס, 22.2.16, 12:00שלמה פילבר

חשיפת המסמך החסוי של הרן לבאות (סמנכ"ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת), המייקר את עלויות "השוק הסיטונאי" על רשת הוט שבשימוע (עוד בטרם נגמר השימוע), מצביעה באופן מוחלט, שהמשרד החליט "לשים קצוץ" על כל מה שה-ISP הקטנים והגדולים כתבו ברצינות אל המשרד, במענה לשימוע הזה, והחליט, שהדבר היחיד החשוב זה: תזרים המזומנים לקופות של בזק והוט.

כך, שלמה פילבר (המנכ"ל, בתמונה משמאל, מבלה בכנס הטלקום בברצלונה), שהיה עד היום "סוכן המכירות של בזק", הוא יהיה כעת גם "סוכן המכירות של הוט". 

לגבי בזק, "החגיגה" כבר מופעלת מזה יותר משנה, שנה בה "נפלו בפח" כרבע מיליון לקוחות, שהובילו לידי כך, שה-ISP מפסידים כסף ככל שיש להם יותר לקוחות על רשת בזק ב"שוק הסיטונאי", ובזק מצידה יכולה לחגוג ובגדול כל הדרך אל הבנק.

הנפילה של ה-ISP תהיה גדולה יותר, כאשר "ההפרדה המבנית" תוסר מעל בזק, בתור "פרס" לבזק על כמות הלקוחות הגדולה הזו שעברה ל"שוק הסיטונאי" על הרשת שלה. הפרס הזה הוא חלק מתכנית אסטרטגית הרסנית, שבלי הנד עפעף חיסלה גם את הבסיס הכלכלי לקיומה של חברת Unlimited המקרטעת

כעת, משרד התקשורת רוצה לחזור על התרגיל הזה על רשת הוט. המשרד ממשיך להתעלם מהעובדה, שכן היה וישנו ISP אחד על רשת הוט, ששמו Fast, שניסה ומנסה ליישם "שוק סיטונאי" על רשת הוט וגם יצא במבצעים (למשל: כאן וכאן), אך נאלץ "לאכול קש" ובטונות מהוט, תוך התעלמות מוחלטת של משרד התקשורת מהתלונות, שהוגשו למשרד. שום לקח לא הופק מהניסיון הזה. 

יש הבדלים בתעריפים בין העלות ל-ISP, שמספק שירות "שוק סיטונאי" על רשת בזק לזה, שיספק שירות כזה על רשת הוט. יש גם דברים דומים, למשל עלות ביקור טכנאי בבית הלקוח תהיה זהה בשתי הרשתות (158 ש"ח לביקור). להלן טבלה המשווה את העלויות העיקריות לאור ההתייקרויות שחשפנו והטבלה מתייחסת לשנת 2016 בלבד (המחירים ללא מע"מ):
 
הנתון המחיר בש"ח (לחודש) ברשת בזק  המחיר בש"ח (לחודש) ברשת הוט 
עלות לקוח המחובר עד 100 מגה 32.70 40.14
עלות לקוח המחובר מעל ל-200 מגה 32.70 54.14
מחיר גיגה תעבורה 24,110 18,700
מחיר גיגה תעבורה ב-Multicast 12,267,000 עד 87,243,000 11,116,000

כפי שניתן לראות, מחירי הגיגות בבזק יקרים יותר ל-ISP באופן משמעותי. לעומת זאת, עלות כל לקוח בהוט גבוהה ל-ISP יותר באופן משמעותי. כשכמות הלקוחות גדלה, השפעת המחיר ללקוח גדלה אף היא באופן יותר משמעותי יחסית, מול הגידול במחיר הגיגה לתעבורה לאותם לקוחות. כך שהמחירים של "השוק הסיטונאי" לצרכנים ברשת הוט, בכל מקרה, יהיו גבוהים מהמחירים ברשת בזק. 

נושא ה-Multicast שיש בטבלה, הוא כנראה בגדר בדיחה חשבונאית של הרן לבאות, כי שום מנהל או כל אדם שפוי בדעתו לא ייקח שירות כזה מבזק או הוט וישלם עליו עשרות מיליוני ש"ח לחודש לגיגה, כך שניתן להתעלם מהנתון הזה לגמרי. הנתון הזה בטבלה נועד למטרה אחת בלבד: להבטיח ששירותי ה-OTT בישראל יהיו תמיד נחותים באיכותם, בזמינותם וברוחב הפס שלהם, מול שירותי הטלוויזיה של הוט ובזק (YES). כמה גאוני התרגיל הכלכלי הזה... 

השימוע המעודכן לגבי "שוק סיטונאי" על רשת הוט מתעלם לגמרי מכמה נתונים היכולים להרוג את השימוע עוד בטרם יאושר והם:

א. בהוט, בניגוד לבזק, כדי לספק שירות מתקבל על הדעת ללקוחות, צריך לספק (והרבה) מספרי IPv4 להוט. ניתחנו כאן בהרחבה את המצב הכאוטי השורר בעולם ובישראל בתחום מספרי IPv4. איש במשרד התקשורת לא מטפל בבעיה הזו. 

ב. בהוט, בניגוד לבזק, הנתב בבית הלקוח הוא חלק מהרשת. כך קבעה (ובצדק) ועדת חייק. משרד התקשורת החליט להתעלם מזה ולכן המנויים, שיעברו ל"שוק סיטונאי" על רשת הוט, יצטרכו לרכוש (או לקבל מה-ISP) נתב חדש - פרטי. הבעיה: אין דבר כזה בישראל וגם לא יהיה בטווח הזמן הנראה לעין (וכנראה בכלל). 

ג. משרד התקשורת מתעלם מכך שמה שיש בשימוע הוא רק "קצה הקרחון" של ההגבלות והעלויות שהוט (די בדומה לבזק) מטילה על כל ספק אינטרנט, בעת שהוא רוצה ליישם "שוק סיטונאי" על הרשת שלה ובכלל זה:

1) על ה-ISP לסלול בעצמו תשתית כדי להגיע בתשתית עצמאית משלו למוקד חברת הוט (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי"). אם ל-ISP אין יכולת לסלול תשתית כזו, הוא יכול לרכוש זאת מהוט ולשלם לה שכירות חודשית ועל התעבורה שעוברת בתשתית הזו..... 

2) ה-ISP נדרש להתחבר עם מינימום 1 גיגה מגובה להוט. דהיינו: עוד לפני שיש ל-ISP אפילו לקוח אחד, הוא אמור לשלם 18,700 ש"ח לחודש (+מע"מ) כפול 2 על חיבור של 1 גיגה מגובה להוט. (בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי", ניתן היה לקבל חיבור של 200 מגה מגובה, בחיבור עם חייגן, בכדי להתחיל לספק שירות ISP ללקוחות).

3) על ה-ISP להקים ממשק API שטרם אושר (זה כנראה יהיה שונה מה-API ברשת של בזק), בהוצאה שטרם ידועה, אך היא מוערכת בסביבות כ-100 אלף ש"ח + עלויות תחזוקה שוטפת ועדכונים (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי").

4) על ה-ISP לשלם להוט על הממשק (או בעברית פשוטה: על הזכות להתחבר), 40 אלף ש"ח (+מע"מ) + עלות ציוד הממשק (אם זה 1 גיגה או 10 גיגה), בתשלום חד-פעמי (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי").

5) הוט דורשת תשלום נוסף עבור הזכות של ה-ISP לעבור דרכה ללקוחות וזה 5,850 ש"ח ל-100 מגה לחודש. התשלום הזה לא מופיע בשום מסמך שמשרד התקשורת מתייחס אליו. יתרה מכך: בשום מקום בשימוע של משרד התקשורת אין הגבלה על בזק או הוט לגבות כספים נוספים ללא תקרה (מעבר למוגדר בשימועים ובהחלטות) ולכן הספקים הקוויים בזק והוט "עושים קופה", בחסות משרד התקשורת, על כלל הציבור באמצעות ה-ISP. כמובן של"ספקי הבית" (בזק בינלאומי והוט-נט) אין את ההוצאות הללו. את הסוגיה הזו והשפעתה על הצרכנים ב"שוק הסיטונאי", ננתח בכתבה נפרדת. 

6) מעבר לזה, ל-ISP יש הוצאות קבועות ומשתנות רבות, החל מרכישת חיבור בכבל התת-ימי לחו"ל, דרך חיבור ל-IIX (מחלף האינטרנט הישראלי), וכלה במוקד שירות, מערכות בילינג, מערכות אבטחה, עלויות שיווק ומכירה, מערכת IT ו"משרד אחורי", תקורות כוח אדם, משרדים וכיו"ב. 

ד. בכל תחשיב שלא יהיה, שום ISP לא יכול להתחרות בהוט והוט-נט על רשת הוט (במיוחד כשלקבוצת הוט יש מבצעים שהם בגדר "סבסוד צולב", שבהם האינטרנט הוא בחינם או במחיר סמלי של 9.90 ש"ח לחודש, אם הלקוחות לוקחים חבילת סלולר בהוט-מובייל). במחירונים הקיימים ובמיוחד לאור העדכון במחירון, ככל שיש יותר לקוחות וביותר רוחבי פס (כעת הוט מקדמת את חיבורי ה-200 מגה וזה מה שהציבור מבקש ויבקש בחודשים הקרובים), אזי ה-ISP יפסידו יותר. כך התחשיבים של הרן לבאות נבנו. 

ה. בנוסף, משרד התקשורת מצפה (כפי שחשפנו במאמר הקודם), שעל כל חיבור אינטרנט של 100 מגה, ה-ISP יעמיס 250 לקוחות (100 מגה חלקי 0.4 מגה ללקוח בשעות השיא). זה לא הגיוני ובלתי מתקבל על הדעת. מצב כזה הוא הידרדרות חמורה ברמת השירות והאיכות של שירותי "השוק הסיטונאי" לצרכנים, מול מי שלא נמצא "בשוק הסיטונאי". גם כך, "איכות השירות" של מי שעבר ל"שוק הסיטונאי" (בבזק) היא ירודה ונחותה. כעת, על פי השימוע החדש, זה יצלול ממש לתהום, גם על רשת הוט. 

לכן, כל השימוע החדש הזה של "שוק סיטונאי" על רשת הוט נראה ונשמע יותר כ"ספין אחד גדול". בכל מקרה, מדובר כאן בבשורה רעה מאוד לשוק התקשורת הישראלי ולצרכן הישראלי. 

נביא כאן את תגובתו של אייל תמיר (בתאייל תמירמונה), מנכ"ל Fast למסמך שחשפנו בדבר עדכון המחירים בשוק הסיטונאי על רשת הוט:

"מפרקים את התחרות.

משרד התקשורת עדכן אותנו במהלך השבוע האחרון, בקשר לשוק הסיטונאי בהוט.
משרד התקשורת מקצה לכל לקוח הוט 0.42 מגה בשעות העומס!!!.

איך הגיעו למספר המצחיק הזה? גם לקחו ממוצע של חבילות קטנות, שכבר אין כל כך היום, ובנוסף משרד התקשורת עורך סטטיסטיקה המתבססת על 700 גיגה שימוש מקסימלי? איזה ספק בארץ משתמש בזה? אף אחד. אלה מספרים המגיעים מחבילות ישנות, שכבר אין, כולל עשרות כפרים מרוחקים, שעדין גולשים על 5 מגה, כי לאף אחד אין אינטרס להשקיע בתשתיות, ועם טונה של ספקים עם פרקטיקות של הגבלות על האינטרנט.

מהנסיון שלנו, לקוחות הסיבים (Unlimited) משתמשים בממוצע בכ-5 מגה כל לקוח. זה משקף את מה שהאזרחים צריכים: ~5 מגה, וזה רק נכון לעכשיו.

האם ללקוחות הסיבים יש קרניים?? למה להם מגיע 5 מגה? וללקוחות הוט רק 0.42 מגה??

כולנו יודעים, שיש מהפכה ויותר תכנים מהטלוויזיה עוברים לאינטרנט. אפילו משרד התקשורת יודע זאת. אולם, משרד התקשורת רוצה שתשארו בעבר. משרד התקשורת לא רוצה לקדם את האינטרנט בישראל.

די כבר עם ה-BSA העקום הזה, תעשו WLR.

לא יכול להיות, שספק יתחבר להוט בתנאים החדשים, שמשרד התקשורת מציב, ויפסיד כסף, תוך כדי שהוא מקצה לאזרחים פחות מ- 0.42 מגה בשעות העומס בהוראת המשרד!

WLR יגרום להוט לתת איכות מקסימלית ולהתחרות במוצרים מתחרים. בשיטה הנוכחית כולנו רק הולכים אחורה כל הזמן, בזמן שבזק והוט צוחקות כל הדרך אל הבנק

משרד התקשורת חושש מתחרות ולכן הוא בונה את זה בצורה כזאת, שספקי האינטרנט לא יוכלו להרוויח ו\או לתת לכם איכות"

לסיכום:
כפי שכתבתי כבר עשרות פעמים, על 
רשת הוט ניתן ליישם "שוק סיטונאי" רק במודל של WLR ורצוי בגישת ה-Retail Minus ולשקול שילוב טכנולוגיית L2-WAP. ככה זה עובד באירופה ואין סיבה שזה לא יעבוד כך - כאן.

כדי להגיע לרגולציה כזו, יש לפטר קודם כל את הממציא של השימוע הנוכחי (הרן לבאות), שמסרב להתפטר בעצמו לנוכח כל כשלונותיו המתמשכים, ומתעקש להמשיך ולגרום נזקים בלתי נסבלים לשוק התקשורת הישראלי, שהידרדר לתהום (גם בכל קנה מידה עולמי). אחריו יש לשלוח הביתה את ד"ר יפעת בן-חי-שגברק אחרי כן אפשר להוציא שימוע חדש לגמרי ל"שוק הסיטונאי" על רשת הוט, שיש לו סיכויים להתממש.

לשימוע המוצע כעת - אין כל סיכוי
 
בכייה לדורות 
 
Bookmark and Share