בדיחה נוספת (כנראה לקראת פורים) משולחנה של ד"ר יפעת בן-חי-שגב

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> בדיחה נוספת (כנראה לקראת פורים) משולחנה של ד"ר יפעת בן-חי-שגב
שוב כלי התקשורת נפלו בספינים של יו"ר מועצת הכבלים והלוויין (ד"ר יפעת בן-חי-שגב) ופרסמו את הודעתה בדבר "מהפכה במדיניות המחירים של HOT ו-YES". לא מהפכה ולא נעליים. זה סתם מיחזור הנחיות קיימות שנכתבו ע"י אחרים. 
מאת: אבי וייס, 15.3.16, 09:30ד"ר יפעת בן-חי-שגב

ניתוח: אם תנסו למצא באתר מועצת הכבלים והלוויין את ההחלטות החדשות של המועצה, לא תמצאו מאומה. למה? כי יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, שלכל היותר יכולה לשמש שחקנית במחזמר לפורים, עברה לשיטה, שבה היא, בשת"פ עם תמי לשם, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד התקשורת) וגם חברת מועצת הכבלים והלוויין, החלו לייצר "מנגנון ספינים", שכלי התקשורת נופלים בהם פעם אחרי פעם.

הפעם ד"ר יפעת בן-חי-שגב (בתמונה), יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, התעלתה על עצמה: היא שלחה את "ההודעה לעיתונות" רק לעיתונאים, שידעה שיפרסמו את השטויות הללו בלי כל בדיקה, ורק אחרי כן שלחה "תקציר" החלטות ל-HOT ול-YES. את התקציר ש-HOT קיבלה ניתן לקרוא בהמשך הכתבה. פשוט מדהים. 

תמצית הספין החדש: הנחיות צרכניות חדשות, שמופנות ל-HOT ול-YES. אולם, לא מדובר כאן בשום הנחיות צרכניות חדשות (הן לכל היותר מועתקות מההנחיות החדשות של אגף הפיקוח במשרד התקשורת, כפי שחשפנו זה מכבר) ומהנחיות ישנות, שכבר קיימות ברישיונות של חברות התקשורת ובחקיקה ובפסיקה הצרכנית הקיימת מזה שנים בשוק.

יתרה מכך, בכלל כל השימוע של ד"ר יפעת בן חי-שגב החל, כשהיא החליטה להתנפל על HOT ו-YES בגלל בקשה להעלאה זעירה של מחירים בכמה נושאים. לא רק שד"ר יפעת בן-חי-שגב אחראית אישית לעליית המחירים הזו, היא עשתה אין סוף של ספינים, ולבסוף נאלצה להתקפל, אחרי שהותקפה מכל הצדדים, גם מהכיוון של הממונה על ההגבלים העסקיים, שהסביר לה בדיוק מה הגובה שלה.

במקום להודות בתבוסה המוחצת שלה ולהתפטר (היא יכולה להצטרף לסמנכ"ל בכיר אחר במשרד התקשורת, שצריך לפטר אותו ממש כעת), ולהצטרף כשחקנית חיזוק לקראת פורים למחזמר "שיער", היא שלפה אוסף של הנחיות צרכניות ממוחזרות ו"האכילה את העיתונות" בספין הטפשי הזה.

כנראה אין תחתית לספינים ולתחמנות הבלתי נגמרת, של ד"ר יפעת בן-חי-שגב, שחשבה, שהיא "רובין הוד" וסיימה בתור "ממחזרת ניירות"


הדיווח של הוט לבורסה (מיום 14.3.16):
"בהמשך לדיווח מיום 31.12.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-191745) ולדוח משלים מיום 15.2.2016 (מס' אסמכתא 2016-01-028369) מבקשת החברה לעדכן, כי ביום 13 במרץ 2016, התקבל בידה מסמך שכותרתו "תקציר אופרטיבי" של החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ("התקציר" ו-"המועצה" בהתאמה), בעניין מבצעים בשוק הטלוויזיה, אשר עיקריו הינם כדלקמן:

1. כל מבצע יכלול מחיר לתקופת זמן מוגדרת שלא תפחת מ- 4 חודשים ולא תעלה על 18 חודשים ("תקופת המחיר הראשונה") שבמהלכן לא תהא רשאית החברה להעלותו.

2. על אף האמור, החברה תהא רשאית לתת הנחה נוספת, במהלך תקופה של עד ארבעת החודשים הראשונים של תקופת המחיר הראשונה ועליית מחיר לאחר ארבעה חודשים כאמור לא תהווה הפרה של איסור עליית המחיר במהלך תקופת המחיר הראשונה.

3. החברה לא תהא רשאית לבטל מבצע במהלך תקופת המחיר הראשונה, אלא אם הדבר הותר לה (במסגרת הרישיון או בכל דרך אחרת).

4. החברה תהא רשאית לסכם עם המנוי מראש מהו המחיר שיחול לאחר תקופת המחיר הראשונה, בתנאים העיקריים הבאים: (א) מחירי ההמשך, כולל מחירי הציוד, יפורטו במפורש בתקנון המבצע במסגרתו הצטרף המנוי, (ב) החברה לא תעדכן את מחיר ההמשך, אלא בגין הצמדה למדד, כפי שיפורט בתקנון המבצע, (ג) בין 30 ל- 60 ימים לפני תום תקופת המחיר הראשונה תעדכן החברה את המנוי בדבר פרטי המבצע ומחיר ההמשך, באופן שנקבע בהחלטת המועצה, (ד) לאחר תום תקופת המחיר הראשונה, רשאית החברה לסיים את ההתקשרות עם המנוי בהודעה מראש של 30 ימים.

5. עוד מפורטות  הוראות בדבר אופן הפרסום של מבצעים ונקבע כי המועצה לא תחייב את החברה לפרסם את תנאיהם של מבצעי שימור או של הטבות ופיצויים שניתנים ללקוחות מעבר לנספח המבצע הראשי שלהם.

6. נקבע כי מוקדי שירות יציעו למנויים את המבצעים הטובים ביותר הרלבנטיים עבורם.

7. עוד נקבע כי בנוגע ליתרונות לגודל לרבות לקוחות עסקיים, קיבוצים, ועדי עובדים וכיו"ב- המועצה החליטה להותיר עניין זה להמשך בחינה בעתיד ולא להחיל בשלב זה את ההוראות הנקבעות כיום. באשר להבחנה בין מנויים חדשים לקיימים- המועצה סבורה, על פניו, שאכן יש טעם להבחנה ביניהם ובשלב זה אין למנוע הבחנה זו.

8. נקבעה תקופת היערכות של 3 חודשים למדיניות המועצה. החברות יהיו רשאיות לפנות בבקשת אורכה ויו"ר המועצה תהיה מוסמכת להאריך את המועד אם תשתכנע כי יש בכך צורך.

9. מבצעים קיימים- באיזון בין השיקולים השונים, המועצה מבהירה כי החל מעוד שנה מהיום ייאסר על החברה לבצע העלאות מחיר במבצעים קיימים. בשנה הקרובה המועצה אמנם לא תמנע מהחברה לפעול כפי הבנתה בעניין, אולם, ככל שהחברה תבקש להעלות את המחיר במבצעים אלו, יהיה עליה ליידע את המנויים בדבר ההעלאה ברוח הוראות חוק הגנת הצרכן.
נוסח ההחלטה המלא והמפורט טרם התקבל בידי החברה והחברה תלמד אותו עם קבלתו."
 
"רובין הוד" 
 
Bookmark and Share