התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום
הודעת סלקום על קיום מו"מ עם גולן טלקום כך שהיא תהפוך ל-MVNO מצביעה על אבדן דרך של כל הצדדים, שלא מבינים היכן הם חיים. גם משרד התקשורת וגם פרטנר "קפצו על ההודעה הזו" ויצאו בהודעות נרגזות כנגד סלקום וגולן טלקום, בדבר המהלך ההזוי הזה. 
מאת: מערכת Telecom News, 16.5.16, 20:36מיכאל גולן

כנראה שראשי סלקום ומיכאל גולן (בתמונה משמאל) חשבו, שאם משרד התקשורת יצא בתחילת השבוע ל-3 ימי כיף באילת (לקראת המהפך הארגוני, שיתרחש במשרד בשבועות הקרובים), זה הזמן להוציא לבורסה הודעה הזויה, בתקווה, שאולי איש לא ירגיש בזה.

זו תמצית הודעת סלקום: "בעקבות התנגדות הרגולטור להצעת הרכש של גולן טלקום בידי סלקום, הצדדים נכנסו למו"מ, שאם יאושר יאפשר לגולן טלקום להמשיך להשתמש ברשת סלקום לאספקת שירותיה". כלומר, להיות MVNO. 

דובר משרד התקשורת מיהר להוציא את ההודעה הבאה: "תגובה על דיווח סלקום לבורסה על התקדמות במגעים עם חברת גולן טלקום: עד לרגע זה לא הגיעה למשרד התקשורת שום פניה של החברות בעניין. אם וכאשר תגיע פניה, היא תיבחן לאור מדיניות המשרד, תנאי הרישיון של החברות, וזאת בשים שלב להליכי האכיפה המתנהלים כיום במשרד כנגד גולן טלקום ושיקולים נוספים". 

אגב, גולן טלקום וסלקום טעו טעות חמורה כשלא הלכו לבית הדין להגבלים עסקיים לערער על ההחלטה ההזויה של הרשות להגבלים עסקיים (ובעקבותיה הלך משרד התקשורת, בלי נימוקים נוספים), לא לאשר את המיזוג בינהן. הן היו צריכות להילחם משפטית כנגד ההחלטה הפוליטית הבלתי חוקית הזו, ולא להסס גם לפנות לבג"ץ. ההימנעות מהליכה במסלול הזה - והתעסקות בחלומות (MVNO) חרצה סופית את גורל גולן טלקום. 

גם חברת פרטנר הגיבה (תגובתה נשלחה עוד לפני הודעת סלקום לבורסה), ולהלן תגובתה במלואה:
חברת פרטנר פנתה לאחרונה למשרד התקשורת ולמשרד המשפטים, ונימקה מדוע אין אפשרות משפטית לתת לגולן טלקום רישיון מפעיל מדומה (MVNO). לפי הניתוח של פרטנר: גולן לא יכולה להפוך למפעיל מדומה (MVNO).

במכתב ששלחה החברה, צוין כי "עניינה של פניה זו בחשש ממשי מפני אפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן טלקום בע"מ מרישיון כללי למתן שירותי רט"ן לרישיון מפעיל וירטואלי, באופן שיסלול את הדרך למחילה, ללא הסמכה בדין, על הפרות גולן את הוראות רישיונה וויתור מוחלט על מחויבותה להקמת רשת תקשורת עצמאית. גולן מצויה כיום בהליך שימוע בפני משרד התקשורת בנוגע להפרותיה היסודיות את הוראות רישיונה, ובראשן החובה המוטלת עליה לפרוס רשת תקשורת עצמאית, כפי שעשו יתר השחקנים בשוק הרט"ן". 

עוד כתבה פרטנר, כי "עולה כעת האפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, שאינו מחויב כלל בהקמת רשת עצמאית, על מנת לאפשר לה לחמוק ממחויבותה לפעול כמפעיל רט"ן בעל תשתית עצמאית, אותה נטלה במסגרת מכרזי המדינה בהם זכתה". 

בחברה ציינו כי "ככל שיש אמת במידע האמור, הרי שמדובר במהלך חמור ומקומם במיוחד, המזעזע את אמות הספים של שלטון חוק. כל ניסיון להעניק לגולן "פרס" בדמות הסבת רישיונה לרישיון מקל, יעמוד בניגוד גמור לכלל יסוד במשפטנו לפיו לא יצא החוטא נשכר, ולפיכך יהא משולל כל בסיס משפטי".

עוד מבהירים בפרטנר כי "בנסיבות אלה, יובהר באופן החד והברור ביותר - הסבת רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, לאחר שהפרה באופן כה מהותי, בוטה ומתריס את תנאי רישיונה, לא רק שתהא חסרת סבירות באופן קיצוני, אלא תהווה אף חריגה בוטה מסמכות, באופן השומט את הקרקע תחת המהלך כולו. מתן רישיון וירטואלי לגולן, שהפרה בגלוי את מחויבותה כלפי המדינה, יפגע קשות בתמריץ של יתר מפעילי הרט"ן להשקיע בתשתיות, ובהתפתחותה של תחרות הוגנת ובת קיימא בשוק - כל אלה שיקולים חשובים ורלוונטיים אשר אותם השר מחויב לשקול". 

בפנייה, מזכירה פרטנר גם את תגובת משרד התקשורת ב- 1 במרס 2016 לבג"ץ, בה צוין כי "דרישתה של פרטנר להימנע ממתן הקלות לגולן או מהסבת רישיונה אינה רלבנטית בעת הזו". בתגובה זו, הציג משרד התקשורת מצג לפיו הוא פועל להבטיח את עמידת גולן בהוראות רישיונה.

לסיכום, מציינים בפרטנר, כי "ככל שיתברר כי קיימת כוונה להיענות לבקשתה של גולן בענין זה, לא תהסס פרטנר לפנות לקבלת סעד הולם מבית המשפט", אולם עוד קודם לכן מבקשת החברה כי תקוים בדיקה עניינית ביחס לטענותיה, "בתקווה כי יהיה בבדיקה כדי לייתר את הצורך בהתערבות שיפוטית".

רקע:
פנייה זו, נעשית בהמשך לעתירה של פרטנר מחודש דצמבר 2015 לבג"ץ, בה פירטה את התנהלות גולן טלקום ואת היעדר צעדי אכיפה מתבקשים נוכח התנהלות זו. מהלך מרכזי של גולן, שחשף בעתירה, ומהווה הפרה מהותית של הוראות הרישיון, שהוענק לגולן טלקום ע"י המדינה, הוא העובדה, שהחברה פירקה את רשת התקשורת שלה והגיעה לשיעורי כיסוי מזערי, תוך שהיא נסמכת כמעט באופן בלעדי על רשת הרט"ן של סלקום:

באשר לאי פריסת רשת סלולר, נטען בעתירה, שגולן טלקום אינה עומדת באבני הדרך, שנקבעו ברישיונה לפריסת תשתית דור 3, והיא אף מפרקת אתרים שכבר הקימה. 

עפ"י הנתונים הרשמיים המתפרסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה - בחודש דצמבר 2013 היו לגולן כ- 822 אתרים סלולריים; בחודש ינואר 2015 צנח מספרם ל- 207 (רובם ככולם מתקני גישה אלחוטיים), וכיום (מועד הגשת העתירה בדצמבר 2015) עומד מספר המתקנים הסלולריים שבבעלות גולן על 76 בלבד. 

גם האפשרות, שניתנה לגולן טלקום במסגרת מכרז תדרי דור 4, להמיר את מחויבותה לפריסת רשת דור 3, בתנאי שתשקיע השקעה חלופית ושוות ערך ברשת דור 4, לא מומשה ע"י גולן טלקום, על אף שהיא התמודדה במכרז תדרי דור 4 ואף זכתה בו ברצועה ברוחב  5X2 מה"ץ.  

סעיף 14.1(ד) לרישיון גולן טלקום קובע במפורש, שאי עמידה בדרישות הכיסוי היא הפרה מהותית של הרישיון, שמקנה לשר התקשורת סמכות להגביל או להתלות את הרישיון או לשנות את תנאיו או לחלט את הערבות, שנתן בעל הרישיון להבטחת מילוי תנאי הרישיון, וכן גם לבטל את הרישיון לפני תום תקופתו.

בתרשים מטה (מתוך מחקר הכנסת - מרכז המחקר והמידע תשתיות אנטנות הסלולר בישראל, עמוד 6- 7.1.2016), המפרט את מספר מוקדי השידור הסלולריים בארץ, ניתן לראות את הירידה במספר מוקדי השידור של חברת גולן טלקום, שהפעילה בינואר 2014 כ-800 מוקדי שידור, ובדצמבר 2015 הפעילה 71 מוקדים בלבד:


היקף האנטנות ביראל

עדכון 1.6.16: גולן טלקום וסלקום החליטו לערער על ההחלטה בבית הדין להגבלים עסקיים בי-ם. בהחלט החלטה נכונה. 
  
 
Bookmark and Share