עסקת גולן-הוט לא תוכל לצאת לפועל ללא שינויים מהותיים מצד מש' התקשורת

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> עסקת גולן-הוט לא תוכל לצאת לפועל ללא שינויים מהותיים מצד מש' התקשורת
עסקת גולן טלקום-הוט מובייל לא תוכל לצאת לפועל ללא שינויים מהותיים מצד משרד התקשורת
מאת: עו"ד אבי רימון, 10.7.16, 06:39עו"ד אבי רימון
 
ניתוח: עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים היא משנית וזווית בחינתה היא צרה ואינה מכילה את מלוא ספקטרום השיקולים הרלוונטיים מבחינה ציבורית. העסקה מחזקת את מעמדה התחרותי של הוט כלפי סלקום ופרטנר.
 
בהתאם להודעת הוט לבורסה (כאן וכאן), גולן טלקום חתמה על עסקה למשך 10 שנים עם הוט מובייל, לשם קבלת שירותי אירוח של לקוחות גולן על רשת הוט, ככל הנראה במתכונת של מפעיל וירטואלי.
 
בנוסף, במסגרת העסקה, הוט תלווה לגולן סכום לתשלום חובותיה כלפי סלקום בסך של כ-600 מיליון ₪, שיוחזר על פני 10 שנים. פרטי ההסכם לא התפרסמו והודעות הוט לבורסה אינן מגלות את מלוא היריעה. לא מן הנמנע, שפרטים מהותיים טרם פורסמו כמו הזיקה בין שירות האירוח להלוואה, נושא הביטחונות, ומה יקרה אם גולן לא תעמוד בהחזרים.
 
הצדדים פנו לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והעבירו את ההסכם לעיונו של משרד התקשורת.
 
על פני הדברים, מאחר שלכאורה לא מדובר ברכישת חברה, כפי שהיה בעסקה של גולן עם סלקום, אזי סיכויי אישור עסקה זו ע"י הממונה גבוהים יותר. יחד עם זאת, לא מדובר בהסכם שיגרתי של אירוח מפעיל וירטואלי, לנוכח ההלוואה הניכרת ותקופת ההסכם הארוכה. לא מן הנמנע, שיש בהסכם זה כדי לשעבד את גולן לאינטרסים של הוט, ולצמצם מרחב התמרון שלה. כמו כן, העסקה, ללא ספק, מחזקת את מעמדה התחרותי של הוט כלפי סלקום ופרטנר, ועלולה לדכא את התחרות בענפי תקשורת אחרים.
 
לעניות דעתי, העסקה איננה יכולה לצאת לפועל בהיעדר אישורים וביצוע שינויים מהותיים מצידו של משרד התקשורת. למיטב פרשנותי, רישיונה של גולן טלקום אינו מתיר לה לספק שירותים סלולריים באמצעות מערכת של מפעיל אחר, אלא אך ורק במסגרת האפשרות, שניתנה לה במסגרת "נדידה פנים ארצית" או במסגרת של "שיתוף רשתות", שאושר ע"י משרד התקשורת.
 
אשר על כן, העסקה איננה יכולה לצאת לפועל בלא שמשרד התקשורת יתיר שינויי רישוי מרחיקי לכת, שמשמעותם הפיכתה של גולן דה יורה למפעיל וירטואלי (MVNO).
 
לטעמי, עמדת משרד התקשורת היא לב העניין, ועמדת הממונה על ההגבלים העסקיים היא משנית. זווית הבחינה של הממונה על ההגבלים העסקיים היא צרה, ואינה מכילה את מלוא ספקטרום השיקולים הרלוונטיים מבחינה ציבורית.
 
פרשת גולן טלקום מקפלת בתוכה היבטים רבים. לתחרות בתחום הסלולר השפעה מרחיקת לכת על כל ענפי התקשורת. עוצמת התחרות בענף זה גרמה לכדי אי מיצוי התחרות הן בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית והן בתחום שירותי התשתית הקווית. היא אף גרמה להאטה בהשקעות בתחום הסלולר והביאה לכדי ערעור כלכלתן של 3 המפעילות הוותיקות. לפיכך, החלטה בעניין עתידה של גולן טלקום יש בה כדי להשפיע על שוק התקשורת כולו למשך שנים לא מעטות.
 
בנוסף, גולן, על פני הדברים, הפרה בצורה קיצונית ומהותית את הרישיון שלה, כאשר פרקה את רשת הסלולר שלה. מדובר בהפרה היורדת לשורש הרישיון, שניתן לחברה זו, שעיקרו הקמת רשת עצמאית. הפרה זו סייעה בצורה ניכרת לחברה לשמור על נתח השוק שלה ולהגדילו על חשבון יתר המפעילות, שעמדו בהוראות רישיונן בהיבטים העיקריים. ספק, אם גורמים, שהפרו הוראות כה מהותיות, היו זוכים לקבלת רישיון חדש ממשרד התקשורת.
 
גולן טלקום זכתה להקלות עצומות ולהטבות בעלות שווי של מאות מיליוני שקלים מאת המדינה כנגד התחייבותה של גולן להקים רשת אתרים, שהופרה כנראה כאמור. הקלות והטבות, שסייעו לה עד מאוד לצבור את לקוחותיה. תתקיים בעיה מוסרית לא פשוטה בנסיבות אלו כלפי כל מפעילי הסלולר, אם משרד התקשורת יניח לגולן לשמור על הישגיה.
 
עניין גולן טלקום הביא למעשה לאובדן משילותו של משרד התקשורת בשוק התקשורת, שוק, שאינו חופשי עפ"י הגדרות החוק, ואמור להיות מוסדר כהלכה ע"י הממשלה.

גולן לא רק שהפרה את הוראות רישיונה אלא פעלה בניגוד להוראות המכרז, שמכוחו זכתה לרישיונה וליתר ההטבות, ולכך יש משמעות ביחס לאמינות המכרזים עתירי ההשקעה מטעם המדינה.
 
על כן, להשקפתי, לא ניתן להכריע בכל הסכם הנוגע לעתידה של גולן בטרם יחליט משרד התקשורת בעניין ההשלכות הנובעות מהפרת החברה את רישיונה.
 
ככל שמשרד התקשורת יחליט, שלא לשלול את רישיונה הקיים של גולן, אזי עליו יהיה להחליט, האם הוא מוכן להסב את רישיונה לרישיון של "מפעיל אחוד", המספק שירותי סלולר באמצעות רשת של אחר. שיקולי המשרד בהקשר הנדון דומים לשיקולים, שיש לקחת בחשבון כאשר בוחנים מתן רישיון בפעם הראשונה כמפורט בסעיף 4 (ב) לחוק התקשורת:
 
"(ב)   במתן רישיון ובקביעת התנאים בו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1)     מדיניות הממשלה בתחום הבזק;
(1א)   שיקולים שבטובת הציבור;
(2)     התאמתו של מבקש הרישיון לבצע את פעולות הבזק ולתת את שירותי הבזק שלגביהם הוא מבקש רישיון;
(3)     תרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום הבזק ולרמת השירותים בו."
 
לנוכח הנסיבות הרלוונטיות, על משרד התקשורת להכריע, האם ראוי ונכון לאפשר לגולן לשנות סטטוס, בהתחשב במדיניות הממשלה, בטובת הציבור, בהתאמת גולן להיות בעלת רישיון כללי ובהשפעה שיש לכך על כלל שוק התקשורת.
 
מאת: עו"ד אבי רימון, יולי 2016.
מומחה לתחום רגולציית עולם התקשורת.
www.rimonlaw.co.il
הסכם 
 
Bookmark and Share