Telecom News - מדוע שמילה מימון לא מתפטר (או מפוטר) מחברותו במועצת הכבלים והלוויין

מדוע שמילה מימון לא מתפטר (או מפוטר) מחברותו במועצת הכבלים והלוויין

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מדוע שמילה מימון לא מתפטר (או מפוטר) מחברותו במועצת הכבלים והלוויין
במועצת הכבלים והלוויין מכהנים שני בעלי תפקידים בכירים ממשרד התקשורת, שעל פי החוק והנחיות היועמ"ש (היועץ המשפטי לממשלה) לא אמורים לשבת במועצה ולקבל החלטות בתחום עולם הטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל. מדוע שמילה מימון, לאחר שמונה לתפקיד משנה למנכ"ל משרד התקשורת וראש מנהל הנדסה, עדיין יושב במועצת הכבלים והלוויין?
מאת: אבי וייס, 30.10.16, 16:10שמילה מימון

לאחרונה, כפי שדווח כאן, שמילה מימון (בתמונה), זכה ב"מכרז", ש"עורבב" ע"י תמי לשם, בתפקיד המשנה למנכ"ל משרד התקשורת וראש מנהל ההנדסה. המינוי הזה התאפשר (בין היתר) בגלל ששמילה מימון "החליף צד", כפי שחשפנו בהרחבה כאן

המינוי והקידום הזה של שמילה מימון מייד עורר את השאלה הבאה, ששלחנו בדחיפות ב-6.10.16 למשרד התקשורת:
"לאור הנחיות היועמ"ש בעניין מינויים לתפקידים דוגמת מועצת הכבלים והלוויין, האם לאור מינויו של שמילה מימון למשנה למנכ"ל וראש מנהל ההנדסה, הוא יכול להמשיך ולכהן במועצת הכבלים והלוויין?"

תגובת משרד התקשורת: "מאחר והנך מפרסם דברים שאינם נכונים, אין המשרד מוצא לנכון להתייחס אל הדברים באופן ענייני".

על פי החוק (חוק החברות הממשלתיות סעיפים 17(א)(3), ו-17א) והנחיות היועמ"ש (היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 3, פסקה 4 - ו, פסקה 5 על כל תת סעיפיה), אין כל אפשרות, ששמילה מימון יכהן במועצת הכבלים והלוויין, בגלל "ניגודי עניינים". לכן, לא ברור מדוע הוא מכהן עדיין בתפקיד חבר המועצה ולא מתפטר (או מפוטר). 

שמילה מימון הוא אחד משני נציגי משרד התקשורת במועצת הכבלים והלוויין (כמפורט כאן), הנציג השני (יותר נכון נציגה) היא תמי לשם, שמייד נתייחס גם אליה. לא ברור מדוע השר (שר התקשורת, ביבי נתניהו) בחר אנשים בעלי ניגודי עניינים מובנים בתפקידם למועצת הכבלים והלוויין, בזמן שיש במשרד התקשורת מספיק אנשים מוכשרים וטובים, שאינם מסובכים ב"ניגודי עניינים" ובשאר פרשיות מוזרות. 

גם בעבר, בהיותו מ"מ מנכ"ל וגם כסמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, שמילה מימון היה ב"ניגוד עניינים", מול המינוי שלו למועצת הכבלים והלוויין. זאת, כי הוא פיקח ומפקח על החברות המרכזיות בקבוצת הוט (דוגמת: הוט-מובייל, הוט-נט, הוט-017 ועוד), בזמן שקבוצת הוט היא אחת משתי החברות המרכזיות בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית המפוקחות ע"י מועצת הכבלים והלוויין. 

עם מינויו של שמילה מימון למשנה למנכ"ל וראש אגף ההנדסה במשרד התקשורת, "ניגוד העניינים" החריף והועצם בכמה מונים. זאת, מפני שבתפקידו החדש הוא גם מכין בפועל וכותב את הרישיונות השונים שיש לכל החברות בקבוצת הוט, מפקח עליהן וקובע את כל התנאים לפרטי פרטים, תנאים לפעילות כל החברות בקבוצת הוט. לכן, הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו במועצת הכבלים והלווין. 

אם לא די בבעיה של שמילה מימון בתפקידו כחבר במועצת הכבלים והלוויין, הבעיה של תמי לשתמי לשםם, (בתמונה משמאל), אותה חשפנו בהרחבה תחת הכותרת: "המינוי של תמי לשם ע"י הממשלה למועצת הכבלים והלוויין "נעשה כדין", טרם הסתיימה. פנייתנו לרשות החברות הממשלתיות לא נענתה (הפנייה מצויה כאן, למתעניינים).

לאור "המריחה" של הבעיה החמורה ביותר הזו, היא הועברה לטיפול גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל (קרי: היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל). אם בפרק זמן סביר הבעיה הזו לא תיפתר כנדרש מהוראות החוק ומהנחיות היועמ"ש, הפרשה הזו תונח גם בפתחו של הבג"ץ. 

זו לא הפרשה היחידה, שבה שמה של תמי לשם "מככב" (דוגמאות: כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן וכאן). 

ברור לכל מי שבקיא בפרטים של המינויים של נציגי משרד התקשורת למועצת הכבלים והלויין (תמי לשם ושמילה מימון), שמדובר בבדיחה וצחוק אחד גדול מהחוק ומהנחיות היועמ"ש ובמריחה אחת גדולה של הציבור וקוראי האתר, מלמעלה עד למטה. פשוט "מדינת חלם" של אנשים, שחושבים שהם מעל לכל חוק ומעל לכל נורמה ציבורית ואתית


TV 
 
Bookmark and Share