הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט: כמו "הבחירות לוועד נמל אשדוד"

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט: כמו "הבחירות לוועד נמל אשדוד"
"כולנו חברים ובני משפחה, שבאנו לבחור אחד את השני" - זו כנראה השיטה המובילה למצב, שבו לא ניתן למצוא אופוזיציה ודיעות שונות ורעננות (ותיקון ליקויים) באיגוד האינטרנט בישראל. התגובות של האיגוד ממשיכות להתעלם לחלוטין מהכללים של משרד המשפטים (בנושאי "ניגודי עניינים") החלים על האיגוד. פארסה של "תהליך בחירות" לוועד המנהל של האיגוד. 
מאת: אבי וייס, 7.12.16, 11:30יורם הכהן

כפי שחשפנו כאן, בקרוב (ב-18 לדצמבר) תיערכנה בחירות חוזרות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי, לאחר פאשלות, "שנתגלו לפתע" באיגוד. זאת, לאחר שמהלך הבחירות, שתוכנן ל-20.11.16, "פוצץ" ע"י התפטרות של 3 מועמדים (מתוך ה- 6) כשעה לפני פתיחת הקלפי, כפי שחשפנו כאן

אולם, בבדיקות מעמיקות גיליתי מדוע אין אופוזיציה של ממש באיגוד ואי אפשר להעביר (במשך שנים) שום רפורמות והצעות לשינוי ולתיקון הליקויים: להערכתי, כמעט הכל עובד בשיטה, שהייתה ידועה בעבר בציבור בשם "ועד העובדים של נמל אשדוד". כלומר: "כולנו חברים, בני משפחה ומחוברים זה לזה ולעסקים נסתרים, שבאנו לבחור אחד את השני ולהגן אחד על התחת של השני". 

לכן פניתי בדחיפות ביום 6.12.16 לאיגוד האינטרנט הישראלי בשאלות הבאות:
"בהמשך לשאלות שיש כאן במכתב למטה, האם יש נתון כמה מתוך 261 חברי האיגוד הזכאים להצביע [בבחירות] הם עובדים של האיגוד, קבלניו, ספקיו, חברי ועד, וכיו"ב ובני משפחותיהם וחבריהם ממדרגה ראשונה?
אם (כמו שאני מעריך) למעלה ממחצית בעלי זכות הבחירה הם למעשה "משפחה אחת מורחבת", הרי הבחירות לוועד המנהל מיותרות, שכן לאיש מחוץ למעגל הזה אין סיכוי להיבחר, אם הוא לא שייך ל"משפחה הגרעינית של האיגוד".
בברכה
אבי וייס
***************************************************** 
 מאת: Roi Shlomi 
נשלח: יום ו 02 דצמבר 2016 09:51
אל: מני צמח [מבקר האיגוד]
עותק: elections@isoc.org.il;  
נושא: פניה למבקר עמותה איגוד האינטרנט הישראלי - הצהרה על קרובי משפחה של עובדי העמותה
 שלום מני,
 1. לאחרונה גיליתי כי מנכ"ל העמותה, הצטרף כחבר לעמותה, ואף צירף את אחותו.
2. שניהם הצביעו באסיפה הכללית האחרונה, תוך ניגוד עניינים ברור, שהרי המנכ"ל הוא עובד שכיר בעמותה ונהנה ישירות מכספיה.
3. אבקש את בדיקתך האם הוועד ידע על פעילות זאת, ומה עשה בנדון.
4. לאור העובדה שהוועד אינו מוצא פסול בכך שמנכ"ל העמותה אף יצביע בבחירות הקרובות, אבקש כי כל עובדי האיגוד ימלאו הצהרה בנוגע לחברותה בעמותה, וחברות קרובי משפחה (קרוב משפחה: בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת).
5. למען הסר ספק הרי שלי אין שום קרובי משפחה בעמותה.
מצפה לקבל את תוצאות בדיקתך בהקדם האפשרי וזאת לפני תחילת הבחירות, על מנת לאמוד את היקף התופעה.
 בברכה,
רועי שלומי, חבר עמותה"
****************************************************************

תגובת איגוד האינטרנט הישראלי:
"ישנם שישה (6) ספקים של איגוד האינטרנט שהינם גם חברי האיגוד. ספקים אלה – כמו כל הספקים עימם האיגוד מתקשר – עוברים אישור בכפוף לנהלי הרכש של האיגוד, שהינם סדורים וקפדניים, ואף מתייחסים לנושאי התקשרות עם צדדים קשורים. 
לגבי קרבה משפחתית של חברים לבעלי תפקיד באיגוד – אין שום דרך חוקית לבדוק זאת וגם לא חובה בחוק או בתקנון האיגוד. למיטב ידיעתנו ישנה חברת איגוד אחת שהינה קרובת משפחה של נושא משרה באיגוד וזו אחותו של המנכ"ל, שהינה מהנדסת מחשבים ובחרה מיוזמתה להצטרף כחברה.
בסיכום כללי מדובר על 7 חברים בעמותה, מתוך למעלה מ-400 חברים רשומים ומתוך 261 בעלי זכות בחירה, כך שהטענות על קשרים שונים ומשונים בין למעלה ממחצית מחברי האיגוד אינן, בלשון המעטה, נכונות. גם הרמיזות לפיהן קיים בקרב מרבית חברי האיגוד ניגוד עניינים מהותי הן טענות סרק שנועדו ליצור הטעייה ולהכפיש את האיגוד. 
כל ההחלטות האופרטיביות של האיגוד מתקבלות על ידי הוועד המנהל באופן ענייני, חוקי, דמוקרטי ושקוף ובכפוף למגבלות הנהוגות בחוק ולפי כללי רשם העמותות.
כפי שנמסר לך פעמים מספר בעבר, בהתאם לסעיף 3 ב' בתקנון האיגוד, לחוק העמותות ולכללי הניהול התקין של רשם העמותות, כל אזרח ישראל או תושב קבע בה יכול להירשם כחבר העמותה. בהתאם לכך, דלתנו פתוחה בפני כל מי שמעוניין להצטרף. אנו מזמינים גם את קוראי TelecomNews להצטרף אלינו".

ניתוח: כך, פעם אחרי פעם, הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ממשיכה בעקביות להתעלם מהמסמך המחייב של משרד המשפטים לגבי התנהלות עמותות ציבוריות, מסמך המחייב את האיגוד, שיש בו פרק מיוחד לנושאי "ניגוד עניינים". זה גם סותר את השכל הישר: איך עובדים וספקים (ובני משפחותיהם, קרוביהם וחבריהם) יבחרו את המנהלים שלהם, שאמורים לפקח עליהם ולקבוע את תנאי עבודתם ושכרם? האם האיגוד זה קיבוץ?

את הנושא הזה ניתחתי בהרחבה כמה פעמים, כולל הבאת כל הנוהל בחתימת שרת המשפטים הנוכחית בשלמותו וצילומים של סעיפים ספציפיים ממנו, במאמר החשיפה, שפורסם כאן תחת הכותרת: "חשיפת נפוטיזם וניגודי עניינים חמורים באיגוד האינטרנט הישראלי", מאמר, שהתייחס ספציפית (בין היתר) למנכ"ל האיגוד, יורם הכהן (בתמונה למעלה משמאל) ואחותו. 

למעשה, הדרישה ל"גילוי נאות" של כל הקשרים בין העובדים, הקבלנים ובני משפחותיהם הזכאים לבחור - לא נענתה, בטענה שאין בסיס חוקי לבדיקה כזו. אולם יש דרך פשוטה ומהירה לבדוק זאת: מי מהעובדים והקבלנים שלא ימלא את הטופס של ההצהרה, לא יוכל לבחור בבחירות לוועד המנהל. קל ופשוט. לא צריך גדוד של עורכי דין שיסבכו כל דבר הגיוני. 

במקביל, חבר אחר של איגוד פנה (ולא בפעם הראשונה) לוועדת הבחירות של האיגוד בכמה הצעות דחופות ומעשיות לתיקון מהלך הבחירות לוועד המנהל באיגוד:
"א. אני מודה לקבלת הנתון למספר חברי העמותה הזכאים להצביע – 261 [נתון שהיה חסוי עד כה].
ב. להלן הערות נוספות להודעת ועדת הבחירות מ-23.11.16:
    1. ראוי שמספר הבוחרים יובא לידיעת כלל הבוחרים בעת הפצת מכתבי ההפניה לבוחרים וביצוע הליך לבדיקת קבלת מכתבי ההפניה ע''י כלל 261 הבוחרים הזכאים.
    2. ראוי שפנקס הבוחרים (שם, טלפון, מייל) הידוע לאיגוד יועמד לרשות כל המועמדים ותינתן להם אפשרות לפנייה ישירה לבוחרים.
    3. ראוי שעובדי העמותה לא יצביעו בבחירות לועד העמותה... לתשומת לב – הנחיות ניהול עמותות מטעם שרת המשפטים / רשות התאגידים מחודש דצמבר 2015 , פרק ניגוד עניינים עמוד 55 ואילך ...
ג. בהינתן מימוש שלוש ההערות הנ''ל ניתן יהיה לממש את המטרה המוצהרת של ועדת הבחירות, לקיום הליך בחירות שוויוני, טהור, נאות ותקין.
ד. המלצתי שועדת הבחירות תבחן פעם נוספת את הליך הבחירות לאור הערותי ובעת הצורך היערכות לעדכון לו''ז הבחירות.
ה. אנא עדכן אותי עד יום ראשון, 4.12.16, שעה 1200.
בברכה,
רפי הוידה"

תגובה לפניה הזו טרם נתקבלה. ככל שתתקבל נעדכן בהתאם. 

עדכון 8.12.16, 16:00:  היות ולא נתקבלה שום תגובה לפנייה של רפי הוידה, נשלח מכתב נוסף לוועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי בזו הלשון:
"וסים שלום,
א. תנאי הכרחי לקיום הבחירות הוגנות הוא קבלת היזון חוזר כי הודעה זו וכן הודעת ''ההזמנה להצבעה'' אכן התקבלו בפועל ע''י 261 הזכאים לבחור...
ב. למניעת תקלות חוזרות, מציע כי כל עובדי האיגוד ו/או עובדי החברה המבצעת את הליך הבחירות יבצעו ביום ראשון הקרוב משאל טלפוני בקרב כל 261 הבוחרים לבדיקה האם הודעה זו אכן התקבלה על ידם ...
ג. אני מצר על כך שועדת הבחירות אינה מעמידה לרשות המועדים את קובץ הבוחרים (שם, טלפון, מייל) על מנת לאפשר פנייה ישירה לבוחרים וקיום הליך בחירות הוגן ופתוח ...
הדבר עלול לפגום במידת ההשתתפות בבחירות וכן במידת רצון הבוחרים להשתתף בבחירות לאור התקלות הרבות בהליך הנוכחי וחוסר תקשורת ישירה והדדית בין המועמדים לבוחרים ...
ד. כמו כן, ראוי כי ועדת הבחירות תציע לעובדי העמותה להימנע מהשתתפות בהליך הבחירות הנוכחי לאור הנחיות שרת המשפטים/רשות התאגידים לעניין ניגודי העניינים ...
ה. בכל מקרה ראוי שיפורסם דוח לקחים מסכם של הליך הבחירות הנוכחי במטרה לעגן נוהל בחירות חדש והוגן יותר בבחירות הבאות 
ו. אנא עדכן אותי בהתאם לא יאוחר מ-14.12.16 האם הערותי אכן מיושמות ...
בברכה,
רפי הוידה"

תגובה לפניה הזו טרם נתקבלה. ככל שתתקבל נעדכן בהתאם.

אני משאיר לקוראים להחליט לבד (לאור התנהלות המופקרת של האיגוד עד כה), האם בכלל תתקבל תשובה ובאיזה סגנון של "מריחה" תהיה התשובה (אם בכלל), בכסות משפטית מדומה... 
 
בחירות לאיגוד 
 
Bookmark and Share