משרד התקשורת עבר לשיטה חדשה של שימועים: כפולים וחסויים מהציבור

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> משרד התקשורת עבר לשיטה חדשה של שימועים: כפולים וחסויים מהציבור
חשיפת השיטה החדשה לשימועים במשרד התקשורת: הצרכנים בכלל לא חשובים ולא קיימים. מקיימים שימוע כפול רק מול חברות התקשורת ועונים רק על הצרכים שלהן. כנסת ישראל לא שונה בהרבה מהגישה הזו, בחקיקה הטרייה וההזויה, שדחף שר האוצר (משה כחלון) במסגרת "חוק ההסדרים במשק" לשנתיים הבאות. 
מאת: אבי וייס, 8.12.16, 08:50פילבר

בלעדי: אגב עיסוק בנושא הצרכני המאוד חשוב של שעות הפתיחה של מוקדי שירות הלקוחות של חברות התקשורת (בדגש על חברות הסלולר, שהן העמוסות ביותר מבחינת היקף פניות צרכנים), גילינו דבר מדהים והוא: השיטה החדשה לביצוע שימועים כביכול ציבוריים במשרד התקשורת.

את השיטה הזו גילינו אגב תשובה, שנתקבלה ממשרד התקשורת עצמו.

לכן שלחתי בדחיפות ביום 5.12.16 להנהלת משרד התקשורת את השאלה הבאה:
"לפי התשובה, שנתנה כאן [כמודגש בתשובה] (לפניית סיני ליבל) עולה כי משרד התקשורת מנהל שני סוגי שימועים. שימוע פנימי סודי ולא גלוי לציבור המבקש את עמדת חברות הסלולר בנושא הנדון - ושימוע ציבורי [שלעיתים גם הוא חסוי ונשלח רק לחברות התקשורת], שימוע שבו מוצגת עמדת משרד התקשורת, שמאמצת למעשה את עמדת חברות התקשורת (במיוחד חברות הסלולר), לאחר שהמשרד קיבל מהן את עמדתן בנושא הנדון [בשימוע הראשון החסוי]. 
הייתכן כדבר הזה?
******************************************************************************
נושא: פנייה מס' 105760 - פנייתך [פנייתו של סיני ליבל] למשרד התקשורת
שלום רב,
במענה לפנייתך אבקש להשיבך כי כידוע לך, פורסם שימוע ציבורי לרבות בעניין שעות פעילות מוקד פניות טלפוני.
 
באסדרה הקיימת – מוגדר כי המוקד יהיה מאויש לפחות שלוש עשרה (13) שעות בימים ראשון עד חמישי וחמש ( 5) שעות בימי שישי וערבי חג בנוגע לתקלה בקבלת שירותי רט"ן שאינה תקלה ברשת שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי רט"ן למנוי ובכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון.
 
כחלק מבחינה כוללת של הפחתת הנטל הרגולטורי, פנינו לחברות כדי לקבל מהם נושאים שלדעתם יש מקום לבחון לשנותם לאור שינויים ותמורות בשווקים. אחד הנושאים היה צמצום שעות פעילות המוקדים.
הנימוקים שעמדו בבסיס השימוע היו בין היתר כדלקמן:
  1. תכניות התעריפים הפכו בשנים האחרונות להרבה פחות מורכבות, וכתוצאה מכך מספר הפניות אל מוקד הפניות הטלפוני אמור היה לרדת.
  2. האסדרה הצרכנית שבוצעה בשנים האחרונות, ובעיקר ביטול קנסות היציאה למגזר הפרטי, וכן האסדרה הצרכנית החדשה שתפורסם בקרוב אמורות אף הן לגרום להפחתה במספר הפניות אל מוקד הפניות הטלפוני.
  3. נאסרה בחקיקה הקשירה בין עסקה לרכישת שירותי רט"ן לבין עסקה לרכישת ציוד קצה רט"ן, מה שגרם לפישוט נוסף של העסקאות המבוצעות.
  4. בעלי רישיון מאפשרים למנויים שלהם להתכתב עמם באמצעות צ'אט באינטרנט ואף לשלוח אליהם מסרון שבעקבותיו נציג שירות חוזר אליהם.
  5. פעילות האכיפה שמבצע המשרד גורמת להגברת הציות של בעלי הרישיון וכתוצאה מכך להפחתה במספר הפניות אל המוקד הטלפוני.
  6. הדרישה להפעלת מוקד שירות לקוחות במשך 10 שעות, בין השעות 08:00-18:00, היא סבירה בהחלט. המשרד לא מצא רגולטור, המסדיר את פעילותן של חברות פרטיות, שמחייב אותן להפעיל מוקדי פניות טלפוניים למשך יותר מ-10 שעות. יחד עם זאת, סבור המשרד כי טרם בשלו התנאים לבצע קיצוץ חד יותר בשעות הפעילות של מוקד הפניות הטלפוני.
  7. מבדיקת המשרד מול בעלי הרישיון עולה כי ממוצע מספר השיחות הנכנסות בשעה 07:00-08:00 נמוך יותר מממוצע מספר השיחות הנכנסות בשעה 17:00-18:00, ולכן השעות שבהן יש להפעיל את מוקד השירות הן 08:00-18:00.
 העניין, נבחן בימים אלו יחד עם תגובות שהתקבלו ולכשיתקבלו ההחלטות ניידע את הציבור.

 לשירותך. בברכה, פנינה זקרויסקי , מרכזת פניות ציבור, משרד התקשורת."
**************************************************************************************
בברכה, אבי וייס."

תגובה לא הצלחתי לקבל, לא שלא ניסיתי. ככל שתתקבל, אעדכן בהתאם.

לא לדאוג, לא אקבל תשובה. זאת, כי בכל פעם שיש בידי מסמך חד משמעי המוכיח שחור על גבי לבן את מה שאני טוען, אני לא מקבל תשובות ממשרד התקשורת. די ברור למה.

את הנושא של "שעות הפתיחה של מוקדי חברות הסלולר" כיסיתי במספר רב של מאמרים מכל ההיבטים של הסוגייה הזו (למשל: כאן, כאן, כאן, כאן, כאן וכאן) ודי ברור כרגע, שהאינטרס הצרכני פשוט נדרס למוות במשרד התקשורת, משרד ממשלתי, שחי מכספי הציבור, שעבר לתהליך חמור ובלתי חוקי של שימועים כפולים וחסויים, שמופנים רק לחברות התקשורת, כדי לענות על האיטרסים הכלכליים הצרים והמיידיים שלהן. 

כך, הגענו לתחתית של התחתית בייצוג של האינטרס הצרכנים במדינת ישראל. משרד התקשורת הפך להיות שלוחה של חברות התקשורת והאינטרסים הכלכליים המיידיים שלהן.

אם לא די בכך, גם כנסת ישראל הפכה להיות מייצגת של אינטרסים של חברות התקשורת, כאשר נחשף, שכל החקיקה החדשה, שיזם משרד האוצר במסגרת "חוק ההסדרים במשק", נועדה לקדם את האינטרסים של קבוצת הוטמשה כחלוןבאמצעות האח משה כחלון, (בתמונה משמאל), שהוא גם שר האוצר, שדחף וקידם את האינטרסים של הוט באמצעות עוזריו.

כך הגענו למצב, שאותו צפיתי בוודאות וניתחתי בצורה ברורה ביותר, כשהחל המסע המוזר הזה של החקיקה כביכול הצרכנית, שיזם שר האוצר משה כחלון במסגרת "חוק ההסדרים במשק" (מפורט כאן, כאן, כאן, כאןכאן וכאן)..ניתחתי, שכל מהלך החקיקה הזה יתקע עמוק באדמה את התפתחות שוק התקשורת בישראל ובמיוחד השוק הקווי לשנתיים לפחות. זה בדיוק מה שקרה. עצוב ומקומם.

כך הידרדרנו במהירות למצב, שבו אין מי שמייצג את האינטרס הצרכני והציבורי בישראל, לא בכנסת ולא במשרד התקשורת. 

הידרדרות 
 
Bookmark and Share