Telecom News - הפתעה: בזק מקבלת הורדת ההפרדה התאגידית תמורת פריסת סיבים

הפתעה: בזק מקבלת הורדת ההפרדה התאגידית תמורת פריסת סיבים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> הפתעה: בזק מקבלת הורדת ההפרדה התאגידית תמורת פריסת סיבים
מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר) מכה את שוק התקשורת בתדהמה: שיגר מכתב לבזק על הסכמה להורדת ההפרדה התאגידית בבזק (בין כל החברות) תמורת השקעה בפריסת סיבים ברחבי הארץ ע"י בזק. צעד מפתיע ומבשר (אולי) טובות, שיעורר התנגדויות רבות.
מאת: מערכת Telecom News, 23.12.16, 11:30שלמה פילבר

קבוצת בזק שיגרה הבוקר לבורסה הודעה (כאן), שמשמעותה "שינוי כללי המשחק" בשוק התקשורת. מדובר, ללא ספק, ב"רעידת אדמה טקטונית", שמשנה סדרי עולם בשוק התקשורת בישראל. זאת, בדיוק הפוך ממה שכל התחזיות בכל העיתונים והפרשנים דיברו, לרבות לאחרונה בוועדת הכלכלה של הכנסת (אולם, בדיוק לפי התחזיות של אתר זה). 

‏מנכ"ל‏ משרד‏ התקשורת (שלמה פילבר, בתמונה) הודיע לבזק, שמשרד ‏התקשורת‏ מקדם ‏בשלב‏ ראשון ‏את‏ ביטול‏ ההפרדה ‏התאגידית ‏בקבוצת ‏בזק,‏ באופן‏ שפעילות‏ החברות ‏הבנות ‏של ‏בזק ‏תהיה‏ תחת‏ מבנה ‏תאגידי‏ של‏ חברה‏ אחת,‏ אך‏ תוך‏ הפרדה ‏חטיבתית בין הפעילויות ‏השונות,‏

ההודעה מדברת על כך, שבשלב ‏זה‏ ישמרו‏ כללי‏ האסדרה‏ הקבועים ‏כיום‏ ברשיונה ‏של‏ החברה‏ לעניין‏ הפרדה‏ מבנית ‏בהיבטים‏ התחרותיים ‏בין‏ הפעילויות ‏השונות (עד לסיום שימוע בנושא).
 ‏
בהודעה ‏של בזק הובהר, ‏שהדבר ‏כפוף ‏להתחייבות ‏החברה ‏להשקעה ‏בתשתית ‏לפיה ‏תאיץ ‏חברת בזק ‏את‏ הפריסה‏ של‏ תשתית‏ רחבת‏ פס‏ (סיבים‏ אופטיים - FTTx)‏ מתוך ‏כוונה‏ להשיק‏ את‏ השירותים ‏על‏ גביהם ‏כבר‏ בתחילת‏ 2017 ‏ולקבוע‏ תוכנית ‏פריסה‏ מואצת, ולהשלמת ‏חובת‏ הפרישה‏ של 79% ‏‏תוך 3 שנים, תוך‏ האוניברסאלית ‏המלאה, ‏לה ‏מחוייבת ‏החברה על פי חוק ורישיונה. התחייבות ‏החברה ‏תעוגן ‏במסגרת ‏תיקון‏ לרישיון‏ החברה לעניין‏ ביטול‏ חובת ‏ההפרדה‏ התאגידית‏.‏

ניתוחים נוספים למהלך המפתיע הזה - בהמשך, כולל תגובות החברות המתחרות בבזק, שהוכו בהלם למקרא הידיעה הזו. 

למתעניינים, מצ"ב כאן מאמר - ניתוח מקצועי של המשמעויות של קיום "הפרדה תאגידית" וביטולה, במערכות הרגולציה והמשפט הישראלי, בעיקר מנקודת המבט של ההגבלים העסקיים והתחרות בשוק. 


  
 
Bookmark and Share