Telecom News - פרשת איקיוטק מסרבת לגווע: סיני ליבל ("מגן הצרכנים") - "מכה שנית"

פרשת איקיוטק מסרבת לגווע: סיני ליבל ("מגן הצרכנים") - "מכה שנית"

דף הבית >> צרכנות >> צרכנות לפרט >> פרשת איקיוטק מסרבת לגווע: סיני ליבל ("מגן הצרכנים") - "מכה שנית"
לסיני ליבל אין כל כוונה לאפשר לפרשת איקיוטק לרדת מסדר היום הציבורי. ליבל מתעקש, שבקשת האישור של התובענה הייצוגית,שהגישה המועצה הישראלית לצרכנות ביולי 2014 תתוקן כך, שתכלול גם את באי כוחה של איקיוטק ושתכלול  גם את מנויי  חברות הסלולר, שחויבו ע"י חברות הסלולר (שלא נמצאים משום מה בתביעת המועצה לצרכנות). סיני הגיש בקשה מאוד חריפה ונוקבת לבית המשפט המחוזי בת"א. עדכונים בסוף הכתבה. 
מאת: מערכת Telecom News, 7.9.17, 08:00סיני ליבל

פרשת איקיוטק (שהיא מחדל ענק של משרד התקשורת ובמיוחד של שמילה מימון - שהתרשל באכיפה), החלה לגווע לפני יותר משנתיים, כפי שפרסמנו במאמר תחת הכותרת: "חשיפה: שילמתם לאיקיוטק ומצפים להחזר בתביעה הייצוגית? תשכחו מכך!".

מאות אלפי הלקוחות של חברות הסלולר, שנפגעו בפרשת איקיוטק, הבינו מהחשיפה אז, שהפרשה מבחינתם "מתה". רק עורכי הדין "ייעשו קופה" (אם בכלל) מהפרשה האומללה הזו.

אולם, לסיני ליבל (בתמונה משמאל) לא הייתה כל כוונה לאפשר לפרשת איקיוטק לרדת מסדר היום הציבורי. 

סיני ליבל מתעקש, שבקשת האישור של התובענה הייצוגית, שהגישה המועצה הישראלית לצרכנות ביולי 2014 תתוקן כך, שתכלול גם את באי כוחה של איקיוטק (שרק לאחרונה החליטה המשטרה להמליץ על העמדת בא כוחה לדין פלילי בפרשה - בכפוף לשימוע) ושתכלול  גם את מנויי חברות הסלולר, שחויבו ע"י חברות הסלולר (ועניינם הוחרג מתביעתה של המועצה הישראלית לצרכנות) בנימוק, שלטענתו מפוברק, כי הם מקבלים החזר במסגרת בקשות אישור (תובענות ייצוגיות) אחרות.

סיני ליבל הגיש אתמול ב-6.9.17 (מייד לאחר סיום הפגרה) בקשה בעניין למחוזי תל אביב. הבקשה המלאה מצויה כאן, למתעניינים. לדברי סיני ליבל, יש כאן צורך בבחינת האינטרס הציבורי בהעמדת באי כוח איקיוטק לדין וכן עניין חברות הסלולר אסור שיושמט מהתביעה.

הבקשה החדשה עוסקת ב-2 נושאים, שיש אינטרס רב לציבור בהם, כך לדברי סיני ליבל, גם בנסיבות, שעברו שלוש וחצי שנים מאז התפוצצה הפרשה. הסיבה לכך די ברורה: מאות אלפים מאזרחי המדינה, שנפגעו מפרשת הגבייה האסורה של חברות הסלולר והגבייה המקוממת של איקיוטק, זכאים לעדכון וההתפתחיות בפרשה ובכלל זה מענה ברור לסוגיות הבאות:

א. האם בנסיבות בהן המועצה הישראלית לצרכנות, שהחריגה בתביעה שלה את הכספים, שחברות הסלולר גבו (עד שאיקיוטק החלה לגבות את החיובים בעצמה) - בטענה, שמנויי חברות הסלולר קבלו החזר במסגרת בקשות אישור אחרות, כפי שהמועצה טענה כשעתרה למחיקת הבקשה המוקדמת של סיני ליבל (שגם התנגדה לאיחוד הדיון בבקשות האישור בין בקשת סיני ליבל - לבקשת המועצה), היכן ההחזרים הללו? היו אי פעם החזרים? ולמי הם בכלל ניתנו?

ב. האם בנסיבות בהן המשטרה המליצה להעמיד לדין בפרשת איקיוטק את בא כוחה, בכפוף לשימוע - הם נסיבות מספיקות כדי שהמועצה הישראלית תבחן את צירופו כנתבע לבקשת האישור, אחרי שעתרו למחוק את בקשת סיני ליבל שבה נתבע בא כוחה של חברות הקשורות באיקיוטק (עו"ד אחר), והוגשה בבקשת סיני (בקשה לפיצול סעדים), כך, שאם ימצא כי עו"ד נוספים פעלו בעוולה לגביית החוב, ניתן יהיה לצרף אותם כנתבעים?

ביקשנו את תגובת המועצה הישראלית לצרכנות לעדכון. טרם קיבלנו תגובה. ככל שתתקבל, נעדכן בהתאם. 

כ"כ נמתין ונדווח מה היו החלטות בית המשפט בנושאים הללו. 

עדכון 7.9.17: כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט נתנה החלטה ראשונית בנושא: "לתגובת המשיבה [המועצה הישראלית לצרכנות] תוך 20 ימים. זכות תשובה - 10 ימים". 
בית משפט 
 
Bookmark and Share