Telecom News - החלה מתקפה נוספת על בזק (ממשרד התקשורת - שמילה מימון)

החלה מתקפה נוספת על בזק (ממשרד התקשורת - שמילה מימון)

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> החלה מתקפה נוספת על בזק (ממשרד התקשורת - שמילה מימון)
בלי שום הודעה לציבור, החלה מתקפה של מנכ"ל המשרד בפועל (שמילה מימון), כנגד בזק. כרגע נחשפו 2 נושאים (עקב הודעת בזק לבורסה): 1) הטלת קנס ענק של מעל 11 מיליון ש"ח בגלל אי יישום טלפוניה סיטונאית. 2) חיוב בזק לאפשר לקבלנים פרטיים של מתחרותיה לבצע התקנות ברשת שלה, הוראה שבגללה הוכרז סכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות.
מאת: אבי וייס, 22.10.17, 10:26שמילה מימון

שמילה מימון (בתמונה, המנכ"ל בפועל של משרד התקשורת) מנצל (כהרגלו) את האווירה של החקירות כנגד קבוצת בזק כדי לסייע עוד קצת למתחרותיה.

ללא כל הודעה לציבור ובלי פרסום של כל התהליכים החוקיים הנדרשים מהמהלכים הרגולטוריים החמורים, שהוא נקט (מתברר שזה קרה בשבוע שעבר ב-19.10.17), מתברר ממהודעות לבורסה, ששמילה מימון החליט 2 החלטות לפחות כנגד בזק:

1. שמילה מימון הטיל על בזק קנס ענק של מעל ל-11 מיליון ש"ח בגין אי מימוש "הטלפוניה הסיטונאית" ברשת שלה. ההודעה של בזק לבורסה מצויה כאן

2. חיוב בזק לפתוח את תשתיותיה להתקנות של קבלנים מטעם מתחרותיה, מה שהוביל להכרזת "סכסוך עבודה" של העובדים וההסתדרות, כמתואר בהודעת בזק לבורסה - כאן

הניסיון שלנו במעקב אחרי החלטותיו ופעילותו של שמילה מימון במשך שנים, מצביעים על המשך הקו של החלטות חסרות כל תוקף חוקי, שנעשות במחשכים ובניגוד לכללי המנהל התקין, לחוק, לתקנות ולכללים שנוגעים לנושאים הללו.
לנו אין ספק שלהתפתחות החמורה הזו יש קשר ישיר למה שחשפנו אך בסוף השבוע האחרון - כאן.
כ"כ סביר להניח ששמילה מימון רצה במהלך חמור זה "לקבוע עובדות", לכל מקרה אם מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר) יחזור לעבודתו במשרד, בסיום תקופת הנבצרות שלו (אחרי 29 לחודש זה). 
המשך יבוא ודי בקרוב. 
DISLIKE 
 
Bookmark and Share