Telecom News - מחקר: העובדים הם המניעים את המהפכה הדיגיטלית בארגונים

מחקר: העובדים הם המניעים את המהפכה הדיגיטלית בארגונים

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Global >> מחקר: העובדים הם המניעים את המהפכה הדיגיטלית בארגונים
מחקר: העובדים הם המניעים את המהפכה הדיגיטלית בארגונים
מאת: מערכת Telecom News, 4.12.17, 12:52מהפכה דיגיטלית
 
המחקר בוצע במהלך ספטמבר 2017 בקרב 2,158 מנמ"רים ומשתמשי קצה עסקיים ב-16 מדינות בעולם, 1,107 מהם באזור EMEA.
 
חברת VMware לתשתיות הענן וניידות העסקית, פרסמה היום את הדו"ח השנתי שלה בנושא  חדירתן של טכנולוגיות דיגיטליות  לסביבת העבודה והשפעתן ועל הארגונים. הדו"ח חושף, שעובדים,  שקיבלו גישה רבה יותר ליישומים, שהם מעדיפים, גילו נכונות בשיעור של פי 5 לחשוף שיפורים בפריון שלהם וחסכו 16%  מהזמן הנדרש לביצוע תהליכים ידניים.
 
המחקר, שבוצע בשיתוף עם Forbes Insights במהלך ספטמבר 2017 בקרב 2,158 מנמ"רים ומשתמשי קצה עסקיים ב-16 מדינות ברחבי העולם (1,107 מהם באזור EMEA),  ממחיש, שמנמ"רים מכירים בכוח הביצועי של הטכנולוגיות הדיגיטליות ושל היישומים  הנמסרים לשימוש עובדיהם.
 
בהקשר זה  נמצא, שהעובדים, שהועצמו דיגיטלית, סבורים, שאפליקציות תורמות מאוד להאצת תהליך קבלת ההחלטות שלהם - בשיעור של פי 2 בהשוואה לעובדים המפעילים כלים מסורתיים (77% לעומת 37%).
 
עפ"י המחקר, להעצמה דיגיטלית זו יש השפעה ישירה על ביצועי הארגון. ברוח זו סבורים 89% מהמנמ"רים שרואיינו, שהעובדים המועצמים דיגיטלית יתרמו לגידול ברווחי הארגון בשיעור של 5% בשנה ב-3 השנים הקרובות.
 
יישומים מאפשרים לעובדים גם לשתף פעולה ביניהם (בשיעור של 15% יותר לעומת עובדים המשתמשים בכלי עבודה מסורתיים). יתירה מכך, 1 מתוך כל 5 יישומים, שבהם משתמשים בארגון,  מוטמע ביוזמת  העובדים עצמם.
 
עובדים, שהועצמו באמצעות הטכנולוגיה, ייטו להגדיר את מקום העבודה שלהם כמנהיג של  טרנספורמציה דיגיטלית בשיעור כפול לעומת עובדים אחרים (47%  לעומת 20%). בנוסף, הם יגדירו את החברה כמקום עבודה נחשק בשיעור של פי 4 בהשוואה לעובדים שלא הועצמו דיגיטלית (51% לעומת 13%).
 
דנקן גרינווד, סמנכ"ל למחשוב משתמשי קצה ב-VMware EMEA: "אחת המהפכות המרכזיות, שהתחוללו בארגונים, הייתה ההגירה של טכנולוגיות עוצמתיות לידי העובדים, כאשר יישומים הפכו  למרכיב קריטי מיום העבודה ומהיכולת שלהם לבצע את התפקיד שלהם בחוכמה. בעוד שארגונים מחפשים אחר היתרון התחרותי באמצעות הטכנולוגיה, היכולת לספק לעובדים את המידע בנקודה, שבה הם צריכים אותו, ביחד עם תרבות הנשענת על אמון, נגישות ושיתוף פעולה הם הכרחיים למעורבות ויעילות של העובדים.
 
יישומים עסקיים ופתרונות, שמסייעים ליעילות, מניעים את העובדים להשיג יותר מאי פעם ולקבל החלטות המבוססות על מידע ועל אפליקציות שיש להם גישה אליהן. זמינות של יישומים גורמת להבדל בביצועים. ארגונים צריכים לקחת בחשבון, שיישומים עוזרים להניע שינוי בסיסי ביום העבודה".
 
  
 
Bookmark and Share