עוד שימוע חסר תוקף בעניין פריסת תשתית הוט ביישובים קטנים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> עוד שימוע חסר תוקף בעניין פריסת תשתית הוט ביישובים קטנים
עד היום, דיוני, המלצות והחלטות "הוועדה המייעצת לעניין הפריסה של הוט" נעשו ללא כל שימועים. לפתע, פורסם שימוע אודות רשימת היישובים, שהוט תחוייב בהם "בפריסה מיידית", שימוע מוועדה, שלא מונתה כחוק ובראשה יו"ר, שאין לו בכלל מינוי לתפקיד הזה.
מאת: אבי וייס, 5.12.17, 20:36שמילה מימון

לפעמים משרד התקשורת מתעלה על עצמו ומקשיב למה שאנו כותבים ומבקשים. עד היום, במשך שנים, כל הדיונים, ההמלצות וההחלטות בנוגע ל"פריסה האוניברסלית של הוט" נעשו ללא כל שימוע.
כעת, פורסם שימוע ומבלי להתייחס כרגע לחלק הליגלי שבו, אני סבור, שעצם הוצאת השימוע מעידה שמשהו בכל זאת התקדם במשרד התקשורת: שומעים את הציבור בנושא עקרוני וחשוב, שעד היום בכלל לא שמעו את דעת הציבור אודותיו. בהחלט התפתחות חיובית. 

נוסח ההודעה לציבור מצויה בתחתית הידיעה והשימוע עצמו מצוי כאן, באתר משרד התקשורת. 

אולם, הבעיה היסודית של הנושא היא: שמילה מימון (בתמונה משמאל), חותם על השימוע הזה בתור: "יו"ר הועדה המייעצת", בזמן שלא הוצג כל מסמך רשמי המאשר, שהוא אכן מונה לתפקיד הזה, והמסמך, שהוצג (לאחר לחץ של Telecom News), נחזה כמפוברק, גם בגלל שחסרה בו חתימת השר וגם בגלל שתאריך הוצאתו היה אחרי פרסום המלצות הוועדה, ששמילה מימון כביכול מונה להיות יו"ר שלה. 

סבורני, ששר התקשורת (איוב קרא) וגם הדובר של המשרד היו אמורים להיות יותר זהירים ולבדוק טרם הפרסום של עניין השימוע הזה ע"י שמילה מימון, אם זה הזמן לאשר דבר כזה, בזמן שטרם נגמרה החקירה כנגד שמילה מימון בעניין של חשד לפיברוק מסמכים והחלטות בפרשת "הפריסה האוניברסלית של הוט", פרשה המתוארת בהרחבה כאן וכאן, למתעניינים. פרטי ההחלטות של היועמ"ש (היועץ המשפטי לממשלה) על עריכת חקירה בעניין זה מצ"ב כאן - למתעניינים.

לא להיות במתח: להערכתי, כל עוד "קליקת הפרקליטים" מחפה ומגינה עליו (על שמילה מימון), גם מזה הוא ייחלץ ללא פגע. בכל מקרה, להמתין עד סיום החקירה - זה היה יותר ראוי, לעניות דעתי (גם מנקודת הראות של השר והצורך בשקיפות והגינות ציבורית), לפני פרסום השימוע החדש. 

נספח - הההודעה של משרד התקשורת אודות השימוע החדש:
"פרישת תשתיות הוט טלקום ש.מ באופן מידי במספר יישובים נעדרי תשתית במגזר הערבי, הקיבוצי ויישובי פריפריה נוספים. 
משרד התקשורת  פרסם היום [5.12.17] שימוע לציבור בעניין גיבוש רשימת היישובים לפרישה  אוניברסלית. 
ביום 12 בנובמבר 2017 החליט שר התקשורת איוב קרא לאמץ את המלצת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית, בנוגע לדחייה נוספת של שישה חודשים, וכן לחייב את הוט טלקום להתחיל בפרישת תשתיות באופן מידי, זאת לאחר שמיעת הגורמים הנוגעים לעניין, בדבר מספר יישובים נעדרי תשתית .
בעת הזו, פונה הועדה המייעצת לציבור לקבל את עמדתו לרשימת היישובים לפריסה מידית ע"פ הקריטריונים שהועדה גיבשה. 
נדגיש כי בעת גיבוש רשימת הישובים, שקלה הועדה בין היתר את היקף האוכלוסייה בישובים, צפי הביקוש לשירות ולוח הזמנים,  זאת מתוך מימוש מדיניות המשרד לצמצום הפערים ופיתוח הפריפריה, שיפור רווחת הצרכן ומניעת אי שוויון בין אזורים שונים ובין אוכלוסיות שונות. 
רצ"ב הנוסח המלא והמחייב, בו פירוט היישובים, שעלה לאתר המשרד בכתובת: כאן
הציבור מוזמן להעביר למשרדנו התייחסות לנושא עד ליום 19/12/17."   

עדכון 6.12.17, 10:30: הוט פרסמה הודעה לבורסה אודות השימוע ובסוף ההודעה כתבה: "הוט טלקום לומדת את השימוע".

עדכון 22.12.17: היועץ המשפטי לממשלה החליט לברר את עניין התחזות (לכאורה) של מנכ"ל משרד התקשורת בפועל (שמילה מימון) כיו"ר "הוועדה המייעצת", בלא הסמכה רשמית כנדרש בחוק ותוך כדי פיברוק מסמך שיצא בדיעבד, שלא חתום ע"י השר, שכביכול ממנה את הוועדה הזו שהוא כביכול עומד בראשה. מסמך היועץ המשפטי לממשלה נמצא כאן, למתעניינים. האם "קליקת הפרקליטים" "תתטייח" גם את הפרשה הזו? סביר להניח...  
 
Bookmark and Share