רשות המסים פרסמה חוזר לגבי מיסוי על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> חדשות עולם הביטקוין >> רשות המסים פרסמה חוזר לגבי מיסוי על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים
רשות המסים פרסמה חוזר לגבי מיסוי על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים
מאת: מערכת Telecom News, 19.2.18, 15:46ביטקוין

זה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי של פעילות ב"מטבעות וירטואליים" - לדוגמה הביטקוין או האתריום, כאשר מדובר בנכס ולא במטבע. מידע חשוב למשתמשים, לעסקים ולכורים.

רשות המסים פרסמה היום חוזר מקצועי, בנושא אופן מיסוי פעילות ב"מטבעות וירטואליים" (אמצעי תשלום מבוזר), הביטקוין ודומיו, כאשר, לעמדת רשות המסים, שבאה לידי ביטוי כבר בעבר, המדובר בנכס, ולא מטבע, לכל דבר לעניין חוקי המס. החוזר הסופי מאפיין את החבות במע"מ בהתאם לאופי הפעילות ב"מטבעות וירטואליים".

החוזר מפרט את עמדת הרשות באשר למיסוי הפעילות באמצעי תשלום מבוזר והוא מביא לידי ביטוי מספר היבטים מבחינת דיני המס:

לצרכי מס הכנסה - בהתאם לחוזר, אמצעי תשלום מבוזר הוא נכס, ולכן מי שפעילותו כאמור איננה מגעת לכדי עסק הרי שבגין עליית הערך בלבד, בעת מכירתו, ישולם מס רווח הון ומי שפעילותו בתחום מגעת לכדי עסק (מסחר באמצעי תשלום מבוזר ו/או כרייה של אמצעי כאמור) הרי שישולם מס ככל פעילות עסקית.

לצרכי מע"מ - החוזר מבהיר, שאמצעי תשלום מבוזר הוא נכס בלתי מוחשי, ולכן מי שפעילותו בתחום היא לצרכי השקעה בלבד, שאינה מגעת לכדי עסק, הרי שאינו חייב במע"מ;
עוסק שתקבוליו מתקבלים באמצעי תשלום מבוזר, ישולם מע"מ בהתאם לפעילותו העסקית, ללא קשר לאופן התקבול. כך, שככלל, במימושו לא ישולם מע"מ;
מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגעת לכדי עסק, (ממסחר כאמור), הרי שיסווג כמוסד כספי; ומי שפעילותו היא כרייה, הרי יסווג כעוסק לצרכי מע"מ.  

החוזר פורסם,  לאחר שב-12.1.17, פורסמה ע"י  הרשות להתייחסות הציבור טיוטת חוזר בעניין וכעת לאחר קבלת התייחסויות לטיוטה גובש הנוסח הסופי.

פרטי החוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי של פעילות ב"מטבעות וירטואליים", לדוגמה הביטקוין - כאן

מני רוזנפלד, ראש איגוד הביטקוין הישראלי: "כפי שניתן לראות, מצוין במפורש בחוזר, שאין חובת מע"מ על אנשים פרטיים, וכן שחלפני ביטקוין מסווגים כמוסד כספי, ומכאן הם מחויבים לגבות מע"מ על העמלות ולא על מלוא העסקה. כך, שעדיין מעשי להשתמש בשירותיהם. כ"כ, לא מתוארת בחוזר חובת ניכוי מס במקור.

לא הוזכרו בחוזר הקלות לגבי חובת הדיווח. רשות המסים אישרה, שבכוונתה לתת הקלות בעניין זה. אך הדבר מצריך חקיקה הדורשת זמן נוסף, וכדי לא להתעכב יצא החוזר במתכונת זו, שתולה את צורת הדיווח בהוראות נוספות, שאינן בחוזר עצמו ושתובהרנה בהמשך.

כמובן שהיעד האסטרטגי נותר סיווג של ביטקוין כמטבע, שהרגולציה הרלוונטית עבורו מתאימה הרבה יותר לאופיו של ביטקוין. אנו גם פעילים במתן מענה לכמה מהתסמינים הנובעים מחוסר הבהירות הרגולטורית, כגון התנגדות של בנקים לפעולות הקשורות בביטקוין".
 
עדכון 22:35: מני רוזנפלד הוסיף בתגובה לחוזר רשות המסים: "מהפכת המטבעות הדיגיטליים כאן כדי להישאר. בשנה האחרונה פעלנו נמרצות מול רשות המסים כדי להתאים את טיוטת החוזר שפורסמה למציאות בשטח ולאפשר למטבעות הדיגיטליים - מנוע צמיחה ענק של ההייטק הישראלי - להתפתח ולפרוח. אנו שמחים, שרשות המסים ביצעה מספר תיקונים בחוזר בהתאם לעמדות שהצגנו.
 
יצירת בהירות רגולטורית פותחת פתח לכל העוסקים בתחום, סטארטאפים, קהילת המפתחים והמשתמשים בביטקוין והמטבעות הדיגיטליים בכלל, לעשות שימוש במטבעות אלה ולאפשר לישראל להמשיך ולהוביל בתחום זה. אנו קוראים לבנק ישראל ולמחוקק להשלים את המלאכה ולהכיר בביטקוין כמטבע ככל המטבעות כדי שנוכל להציב את ישראל, כאומת הסטארטאפ, בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית".
 

 


  
 
Bookmark and Share