Telecom News - איגוד הביטקוין: איסור המבקר על השרים להחזיק ביטקוין-הכשלת משקיעי קריפטו

איגוד הביטקוין: איסור המבקר על השרים להחזיק ביטקוין-הכשלת משקיעי קריפטו

דף הבית >> פורומים וביטקוין >> חדשות עולם הביטקוין >> איגוד הביטקוין: איסור המבקר על השרים להחזיק ביטקוין-הכשלת משקיעי קריפטו
איגוד הביטקוין: איסור המבקר על השרים להחזיק ביטקוין - הכשלת משקיעי קריפטו
מאת: מערכת Telecom News, 17.5.18, 15:43ביטקוין
 
מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין: אזהרות ואיסורים גורפים עלולים למנוע ממשקיעים להשקיע בסטארטאפים ישראלים. אלי בז'רנו, מנכ"ל בורסת המטבעות הדיגיטליים הישראלית Bit2C: האיסור שהטיל מבקר המדינה על השרים לקנות ביטקוין הוא אנכרוניסטי ונובע מבורות ופחד.

מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, פנה היום לשר האוצר ולנגידת בנק ישראל במחאה על האיסור הגורף, שהוטל על שרי הממשלה וסגניהם, להחזיק ביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים. 
 
במכתב, שהוציא איגוד הביטקוין היום כותב רוזנפלד בין הדברים: "בעוד היזמים והמשקיעים בתחום חוזרים ומבקשים לאסדר את הפעילות בתחום, כדי להקנות ודאות רגולטורית ולהקנות לגיטימיות לפעילות ולהשקעה בתחום, נראה, שהרגולטורים הרלוונטיים טרם הגיעו למסקנות ברורות, דבר העלול להכשיל את הפעילות ולהוציאה מחוץ למדינת ישראל ...
 
אזהרות ואיסורים שונים ... עלולים ליצור אפקט מצנן על תעשיית הסטארטאפים המתפתחת. כך למשל, איסור גורף שכזה ... מהווה מסר בעייתי למשקיעים, שעלול להיתפס כהסתייגות מתחום המטבעות הדיגיטליים, ולמנוע מהם להשקיע בסטארטאפים ישראלים.
 
יש להקים מיד ועדה לאסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל. אנו מבקשים מכם, כראשי המערכת הכלכלית והפיננסית בישראל, לפעול ללא דיחוי ולהורות על הקמתה של ועדה בין-משרדית לקידום אסדרה בת-קיימא לפעילות המטבעות הקריפטוגרפיים בישראל".

המכתב המלא של מני רוזנפלד - כאן

אלי בז'רנו, מנכ"ל בורסת המטבעות הדיגיטליים הישראלית Bit2C וחבר דירקטוריון איגוד הביטקוין הישראלי: "האיסור, שהטיל מבקר המדינה, יוסף שפירא, על שרי הממשלה וסגניהם לרכוש ביטקוין, הוא אנכרוניסטי ומבטא בורות ופחד מטכנולוגיה.

 המבקר לא הפנים, שמטבעות דיגיטליים הם אמצעי תשלום לגיטימיים. כפי שלא יעלה על דעתו לאסור על שרים לרכוש דולרים או כל מטבע אחר או לפתוח חשבון בפייפאל, כך אין שום סיבה לאיסור על ביטקוין. למקבלי ההחלטות בישראל אין שום יכולת להשפיע על שערו של הביטקוין. כך, שהחשש לניגודי עניינים דווקא קטן משמעותית מהחזקה של מטבע זר, שמושפע מחוזקו של השקל.
 
מוטב היה אילו מבקר המדינה היה מסתפק בחובת הדיווח והחזקת נכסי השקעה בנאמנות המוטלת ממילא על השרים ולא מטיל עליהם איסור גורף המשדר מסר שלילי לציבור בארץ ובעולם. זה אינו המסר, שאנו מצפים לשמוע ממדינה המתהדרת בצדק בתואר 'אומת הסטרטאפ'.

רשויות שלטוניות אחרות כמו שלטונות המס מגבשות את כללי ההתנהלות עם המטבעות הדיגיטליים, ויש לברך אותם על כך, לצעוד עם הקדמה ולקדם הפיכת המטבעות הדיגיטליים לאמצעי תשלום מקובל.
 
בישראל פועלים כבר היום מעל 40 סטארטאפים בתחום המטבעות הדיגיטליים. המסרים, שמעבירה הממשלה, יכולים להשפיע על החלטות של חברות אם לבצע את הפיתוח בישראל או בחו"ל. אנו יכולים להפוך למובילים בעולם בתחום מתפתח זה. אולם, מדיניות מלאת פחד מצד גורמים ממשלתיים עלולה לגרום לכך שנחמיץ את ההזדמנות".
 
 

 
  
 
Bookmark and Share