Telecom News - משרד האנרגיה מעניק 30 מיליון ₪ להקמת בסיס לעמדות טעינה לרכב חשמלי

משרד האנרגיה מעניק 30 מיליון ₪ להקמת בסיס לעמדות טעינה לרכב חשמלי

דף הבית >> זכיות פרויקטים הטמעות >> משרד האנרגיה מעניק 30 מיליון ₪ להקמת בסיס לעמדות טעינה לרכב חשמלי
משרד האנרגיה מעניק 30 מיליון ₪ להקמת בסיס לעמדות טעינה לרכב חשמלי ברחבי הארץ
מאת: מערכת Telecom News, 19.11.18, 15:41ELECTRIC CAR FREE

משרד האנרגיה פועל להסרת החסמים להתפתחות שוק הרכב החשמלי, כשהיעדר תשתית טעינה מהווה את אחד החסמים המרכזיים להתפתחות השוק בישראל. פורסמו 4 קולות קוראים.

משרד האנרגיה פרסם היום 4 קולות קוראים לתמיכה בהקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי ברחבי הארץ בסך של 30 מיליון ש"ח. עמדות אלו תהוונה את בסיס הטעינה הראשוני במרחב הציבורי ותותקנה בכבישים מהירים, בקניונים, חניונים, מוקדי ציבור ומקומות עבודה.

לאחר שהמשרד פרסם בעבר את עקרונות התמיכה להקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי, הוחלט כעת להגדיל את תקציב התמיכה ב-5 מיליון ש"ח נוספים, שיוקצו בעיקרם לפריסה והקמה של תשתיות ברשויות המקומיות, ולסך כולל של 30 מיליון ש"ח.
 
במסגרת התמיכה פורסמו הקולות הקוראים הבאים:

קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות (DC) בפרישה ארצית, בתקציב כולל  של 13.8 מיליון ₪.

קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה איטיות (AC) במרחב הציבורי (מדרכות וחניונים עירוניים), שמיועד לרשויות מקומיות, בתקציב כולל של 10 מיליון ₪.

קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה איטיות (AC) במרחב הציבורי-למחצה כגון קניונים ומרכזי בילוי, בתקציב כולל של 3.2 מיליון ₪.

קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות איטיות (AC) במקומות עבודה, ומיועד למעסיקים המעוניינים להתקין עמדות טעינה עבור העובדים ולחברות המעוניינות להתקין עמדות טעינה עבור מעסיקים, בתקציב כולל של 3 מיליון ₪.

30 מיליון השקלים, ב-4 הקולות קוראים, יובילו להקמת לפחות 60 עמדות מהירות ואולטרה-מהירות לאורך כבישים בין-עירוניים, להקמת כ-20 עמדות מהירות ואולטרה-מהירות בשטחים ציבוריים ברשויות מקומיות וכן להקמה של כ-2500 שקעי טעינה איטיים ב-3 סוגי המרחבים: ציבורי, ציבורי-למחצה ומקומות עבודה.

עמדות הטעינה הראשונות צפויות לקום בתחילת 2020, כשנה לאחר שייחתמו ההסכמים על הקמתם בתחילת 2019.
 
משרד האנרגיה פועל להסרת החסמים להתפתחות שוק הרכב החשמלי, כשהיעדר תשתית טעינה מהווה את אחד החסמים המרכזיים להתפתחות השוק בישראל.

משרד האנרגיה מקדם את הטמעת הרכב החשמלי בישראל בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד רה''מ ורשות החשמל.

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה: "זה צעד הכרחי כדי לעמוד ביעדי משק האנרגיה ל-2030 בתחום התחבורה, כפי שהוגדרו על ידינו לאחרונה".

קול קורא 114/2018 הקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים - כאן.

קול קורא 115/2018 הקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים למחצה – כאן.

קול קורא 116/2018 הקמת עמדות טעינה מהירות (DC) לרכבים חשמליים – כאן.

קול קורא 117/2018 הקמת עמדות טעינה איטיות (AC) בחניוני מעסיקים לרכבים חשמליים - כאן.
  
 
Bookmark and Share