חשיפת תנועות כספיות מוזרות (וחשודות) בכספי משרד התקשורת

דף הבית >> עולם ה-ICT >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפת תנועות כספיות מוזרות (וחשודות) בכספי משרד התקשורת
הטיפול הכושל של צמרת משרד התקשורת בגמלאי המשרד (שנזרקים עם פרישתם לגמלאות לעמותת גמלאי הדואר), הוביל ל"תגלית חדשה": תנועות כספיות חשודות בכספי משרד התקשורת, תחת המסווה של "תשלום לגמלאים" ו"עמלות" לבנק הדואר, בהיקף של מיליוני ש"ח.
מאת: אבי וייס, 27.11.18, 10:55מנכ"ל משרד התקשורת

בעקבות הטיפול האינטנסיבי שלנו בנושא הגמלאים (למשל כאן) ובמיוחד אחרי המאמר, שפרסמנו תחת הכותרת ""להיכן נעלמו כספי הגמלאים של מש' התקשורת ולמי הולכות "שעות הכוננות"?", קיבלנו מידע נוסף ב"מייל האדום", מה שהוביל אותנו לשלוח את השאלות הבאות לצמרת משרד האוצר ולצמרת משרד התקשורת:

1. לצמרת משרד האוצר שלחנו ביום 26.11.18 את השאלה הבאה:
"חשד ראשוני למעילה בכספי משרד התקשורת בקנה מידה רחב:
בהמשך לשאלות שיש כאן למטה [המופנות לצמרת משרד התקשורת], אודה לבדיקתכם לאן הלכו כספי משרד התקשורת (בהתאם לדו"ח התקשרויות רבעון 3 שנת 2018 המצ"ב)?
הסבר קצר:
משרד התקשורת משלם משום מה לעמותת גמלאי חברת הדואר עבור טיפול בגמלאי משרד התקשורת סכום של כ-130 אלף מידי שנה, ללא כל בקרה או הסבר (מנותח למשל כאן), והסכומים הללו בוצעו כדלהלן:
תשלומים לעמותת גמלאי חברת הדואר עבור גמלאי משרד התקשורת:
1. ב-2015: 137,944 (שולם בפועל 75,999) ב-21.12.15 (הזמנת רכש 4501147737).
2. ב-2016: 130,000 ב-22.12.16 (הזמנת רכש 4501330514).
3. ב-2017: 130,000 ב-6.12.17 (הזמנת רכש 4501510465).
 
אולם, יש עוד תנועות כספיות חשודות בהיקף די ניכר (יותר ממיליון ₪), שמוסוות תחת שמות שונים ומשונים של תשלומים, למשל עבור גמלאי משרד התקשורת, כמפורט כאן בשאלה למטה, תשלומים, שהסוו תחת השם "עמלות", שכל מי שמצוי בתחום יודע שאין "עמלות" בגובה כזה של מאות אלפי ₪ בכל תשלום, לחברת הדואר...
אודה לבדיקתכם לנוכח הממצאים שיש כאן".

2. לצמרת משרד התקשורת שלחנו ביום 22.11.18 את השאלות הבאות:
"חשד למעילה בכספי משרד התקשורת בקנה מידה רחב:
לאור דוח התקשרויות עם ספקים רבעון 3 2018- של משרד התקשורת עלו מהדו"ח הזה סימני שאלה לגבי התשלום של המשרד ל'אנשים ומחשבים', שאלות שלא קיבלו מענה.
כעת, אנו מגלים, שהמצב הרבה יותר חמור ממה ששיערנו, ונראה, שהנושא של התשלום עבור גמלאי משרד התקשורת (שנזרקו לעמותת גימלאי חברת הדואר) היה, למעשה, מסווה או צינור להעברות כספים תמוהות ביותר, לכיוונים מוזרים ביותר.
העובדות:
משרד התקשורת שילם מידי שנה (ללא כל פיקוח ובקרה) כ-130 אלף ₪ לעמותת גימלאי חברת הדואר. הנושא הזה כוסה אצלנו בהרחבה למשל כאן.

אולם, כעת, מניתוח הדו"ח של המשרד, עולה, ששם הקוד "תשלום לגמלאים" היה גם "צינור כיסוי" (בצד שמות נוספים מוזרים), להעברות כספים מאוד תמוהות, בסכומים מאוד משמעותיים, מעבר לתשלום השנתי לעמותת גמלאי הדואר, למעשה מדובר בהעברות כספים, שהוסוו במילת המפתח "עמלות", כשברור לכל מי שמצוי בתחום, שאין "עמלות" בסכומים כאלו גבוהים.

פירוט התנועות הכספיות החשודות, שמצאתי בדו"ח הטרי של משרד התקשורת:
46,800 ש"ח תשלום לגמלאים לבזק מ-18.12.16 (הזמנת רכש 4501327875). מה פתאום תשלום לבזק עבור גמלאים?           
50,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת אחזקה ושירותים קבלני החזר הוצאות - מים, מ-29.7.15 (הזמנת רכש 4501086555).
130,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת תשלומים לגמלאים, מ-23.12.15 (הזמנת רכש 4501149700).
252,161 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינלאומיים, דמי חבר מ-27.1.15 (הזמנת רכש 4501011973).
249,066 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינ"ל, UPU, מ-21.3.16 (הזמנת רכש 4501201092).
230,000 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת ארגונים בינ"ל, דמי חברות בארגון בינ"ל, (הזמנת רכש 4501514226).
243,132 ש"ח עמלות לחברת דואר ישראל, תחת סעיף ארגונים בינלאומיים, דמי חברות באיגוד, מ-27.3.17 (הזמנת רכש 4501384262).
יש עוד עמלות לבנק הדואר בגובה 50 אלף ש"ח מ-25.1.18 (הזמנת רכש 4501539091).:
 
העברות הגבוהות של קרוב ל-250 אלף ₪ כל תשלום, נעשו בצורה מוזרה מאוד, כמופיע בתצלום המצ"ב (שהוא דוגמה לאחד מההעברות הגבוהות הללו), תשלומים, שנעשו תחת הפטור של "התקשרות עם תושב חוץ".
הכיצד עמלות לדואר ותשלומים לגמלאים משולמים בצורה כזו ובהיקפים כאלה?.
למי הכסף הזה הגיע בפועל ומי אישר את ההעברות הכספיות החשודות הללו?
אוד לבדיקה ולמענה מהיר."

ממשרד התקשורת לא קיבלנו שום מענה (די ברור למה), לא שלא ניסינו. ככל שנקבל מענה, נעדכן בהתאם.

ממשרד האוצר קיבלנו מייד מענה בזו הלשון: "איך זה קשור למשרד האוצר?". לתשובה הזו השבתי כך: "מי מפקח על ההוצאות של משרדי הממשלה?". "על פי חוק יסודות התקציב, שר האוצר ממונה על טיפול בעבירות משמעת של מי שחורג מהוראות התקציב".

לזה קיבלתי תשובה סופית ומהירה ממשרד האוצר: "עלייך לפנות למשרד התקשורת".
לזה השבתי למשרד האוצר (שלא בפעם הראשונה נותן גיבוי או חיפוי, תבחרו לבד במילה הנכונה, למשרד התקשורת): "תודה. כמובן שפניתי.. תשובות – אין..."

כלומר: נשארנו בתעלומה.

אולם, מי שקרא את הכתבה הנוקבת "הפשע משתלם" מהבוקר, לא יופתע אחרי החשיפה הנוספת בענייני כספי משרד התקשורת, שיש כאן.

לגבי התשלומים לחברת הדואר עבור ארגונים בינלאומיים, יתכן כי חברת דואר ישראל מעבירה את מלוא התשלום לאיגוד הדואר העולמי עבור חברות של מדינת ישראל באירגון העולמי ומתקזזת עם משרד התקשורת, אך עדיין לא ברור מדוע משרד התקשורת לא משלם ישירות לארגון העולמי, אלא בדרך "עקומה" באמצעות חברת דואר ישראל, חברה הנתונה לפיקוחו של המשרד? תעלומה שטרם נענתה.

מעניין לעניין באותו עניין. ביום 25.11.18 שלחתי את השאלה הדחופה הבאה לצמרת משרד האוצר:
"בהמשך למכרז (כאן וכאן) ולניתוח, שערכתי בנושא זה (כאן), למכרז הפומבי בנושא "רכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרם תדרים" (הטעות במילה ספקטרום - במקור), מס' מכרז: 2018/035 מספר הפרסום במנו"ף: 623894, חיפשתי היכן הוקצה תקציב לנושא זה.
בעיון בתקציב משרד התקשורת ל-2019 (כאן וכאן) לא מצאתי לכך כל זכר.
היכן התקציב לנושא (או שמא זה יתוקצב רק ב-2020)?
הערה: ממשרד התקשורת לא הצלחתי לקבל תשובה."

את משרד התקשורת שאלתי בנושא זה כך:
"בהמשך למכרז (כאן וכאן) ולניתוח, שערכתי בנושא זה (כאן), בנושא "רכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרם תדרים" (הטעות במילה ספקטרום - במקור), חיפשתי היכן הוקצה תקציב לנושא זה.
בעיון בתקציב משרד התקשורת ל-2019 (כאן וכאן) לא מצאתי לכך כל זכר.
היכן התקציב לנושא (או שמא זה יתוקצב רק ב-2020)?"

ממשרד התקשורת לא קיבלנו שום מענה (די ברור למה), לא שלא ניסינו. ככל שנקבל מענה, נעדכן בהתאם.

ממשרד האוצר קיבלתי את התגובה הבאה: "תקציבים למשרדים נקבעים ברמה הכללית על ידי משרד האוצר בתחילת השנה וכל משרד אחראי על הניהול השוטף של תקציבו".

עכשיו הכל ברור...


המשך יבוא ודי בקרוב. 

עדכון 28.11.19המשך החשיפות של Telecom News בעניין שערוריית שוד (לכאורה) של כספי הגמלאים, הועבר ע"י הפרקליטות לחקירה המשטרה, כאמור בהודעת הפרקליטות - כאן

MONEY FREE


  
 
Bookmark and Share